Foto: Jan Lindmark

Boge kyrka

Efter en grundlig renovering och restaurering öppnade Boge kyrka igen 2015.

Den ursprungliga delen av Boge kyrka är byggd under 1200-talet. men vid en storm 1857  skadades tornet allvarligt och rasade tillsammans med långhusets valv ned året därpå. Det återuppfördes i slutet av 1800-talet, mittkolonn och valv först 1925. Sydportalen är från mitten av 1300-talet.  

I kyrkan finns en Altartavla från 1700, och det står en figur till höger om målningen ovan och meddelar de underliga orden Urim och Tuhminn. Den något till synes enkla Dopfunten är från 1200-talet. Kyrkan har även fler målningar.

Efter renoveringen i mitten av 2010-talet visas bland annat känsliga textilier och andra kulturhistoriskt spännande ting i ett särskilt klimat- och ljuskontrollerat skåp bak i tornet. 

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se