Församlingslokaler

I Norra Gotlands pastorat pågår verksamhet i främst våra församlingshem men också i andra lokaler. Församlingshemmen går att hyra och bokas via expeditionen.

Bokning görs hos expeditionen på telefon: 0498-22 27 00 eller norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid dop och begravning får man använda husen kostnadsfritt.

Kostnad för att hyra ett församlingshem/församlingshus:

Uthyrning av församlingshem för enstaka tillfällen 
Större församlingshem: Fårö, Slite, Forsagården och Träffpunkten Fårösund
Privat kalas/mottagning, bosatta i Norra Gotlands pastorat: 750 kr per tillfälle

Privat kalas/mottagning, icke bosatta i Norra Gotlands pastorat kostar det 1500 kr per tillfälle.

Mindre församlingshem: Väskinde, Lummelunda, Gothem, Othem, Fleringe, Betel Slite.

Privat kalas/mottagning, bosatta i Norra Gotlands pastorat: 500 kr per tillfälle

Privat kalas/mottagning, icke bosatta i Norra Gotlands pastorat kostar det 1000 kr per tillfälle. 

Regelbunden uthyrning till ex. studiecirklar, föreningar, skolklasser mm. 
Större församlingshem 400 kr 
Mindre församlingshem 250 kr 

Föreläsningar, föreställningar som tar entré: 1000 kr per tillfälle 

Vissa församlingshem kan gå att hyra under längre tid under perioder när inte verksamhet pågår och användas för t.ex. utställningar. Kontakta expeditionen för förfrågan. 

Det är av brandskyddsskäl generellt inte möjligt att hyra församlingshemmen för övernattning. 

Lokalerna hyrs endast ut för arrangemang förenliga med Svenska kyrkans värdegrund.

Här finns församlingshem/hus:

Fårö församlingshem ligger intill Fårö kyrka

Fårösund Träffpunkten Kronhagsvägen 31

Fleringe församlingshem ligger intill Fleringe kyrka

Lärbro, Forsagården Kyrkvägen 2

Slite församlingshem ligger nedanför Slite kyrka.

Slite Betel, Storgatan 57

Othem församlingshem ligger intill kyrkan i Othem. 

Gothem församlingshem ligger intill kyrkan i Gothem.   

Lummelunda församlingshem ligger intill kyrkan i Lummelunda   

Väskinde församlingshem ligger intill kyrkan i Väskinde