Församlingslokaler

I Norra Gotlands pastorat pågår verksamhet i främst våra församlingshem men också i andra lokaler. Församlingshemmen går att hyra och bokas via expeditionen.

Bokning görs hos expeditionen på telefon: 0498-22 27 00 eller norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

Samling vid dop, begravning och vigsel är gratis i församlingslokerna samt vissa bygdegårdar. 

Uthyrning av församlingshem för enstaka tillfällen

Större församlingshem 
(Fårö, Slite, Forsagården, Träffpunkten)
För medlem i svenska kyrkan 750:-
För ej medlem i svenska kyrkan 1.500:- per gång

Mindre församlingshem 
(Väskinde, Lummelunda, Gothem, Othem, Fleringe, Betel Slite)
För medlem i svenska kyrkan 500:- per gång
För ej medlem i svenska kyrkan 1.000:- per gång

Fårösund Träffpunkten (två rum och kök för mindre grupper)
Rum: Lars, Rum: Klara 250:- för 4 timmar per rum
Oasens kök för mindre möten 250:- för 4 timmar per rum

Regelbunden uthyrning (t.ex. studiecirklar)

Större församlingshem 400:- per gång
Mindre församlingshem 250:- per gång


Vissa församlingshem kan gå att hyra under längre tid under perioder när inte verksamhet pågår och användas för t.ex. utställningar. Kontakta expeditionen för förfrågan. 

Det är av brandskyddsskäl generellt inte möjligt att hyra församlingshemmen för övernattning. 

Lokalerna hyrs endast ut för arrangemang förenliga med Svenska kyrkans värdegrund.

I församlingshemmen finns porslin till minst lika många som det finns sittplats till. 
Del i kyl (frys på förfrågan), spis, micro, kaffebryggare, vattenkokare etc finns i alla. I flera finns snabbdiskmaskiner. 

Här finns församlingshem/hus:

Fårö församlingshem ligger intill Fårö kyrka

Fårösund Träffpunkten Kronhagsvägen 31

Fleringe församlingshem ligger intill Fleringe kyrka

Lärbro, Forsagården Kyrkvägen 2

Slite församlingshem ligger nedanför Slite kyrka.

Slite Betel, Storgatan 57

Othem församlingshem ligger intill kyrkan i Othem. 

Gothem församlingshem ligger intill kyrkan i Gothem.   

Lummelunda församlingshem ligger intill kyrkan i Lummelunda   

Väskinde församlingshem ligger intill kyrkan i Väskinde

Fole lilla kyrkstugan