Församlingslokaler

I Norra Gotlands Pastorat pågår verksamhet i främst våra församlingshem men också i andra lokaler. Mötesplatser för dig och mig. Församlingshemmen går att hyra och dessa bokas via expeditionen.

Bokning görs hos expeditionen på telefon: 0498-22 27 00

Vid dop och begravning får man använda husen kostnadsfritt. Det gäller även för de bygdegårdar som pastoratet har avtal med.

Kostnad för att hyra ett församlingshem/församlingshus:

För bosatta i Norra Gotlands pastorat kostar det 400 kr per tillfälle.

Icke bosatta i Norra Gotlands pastorat kostar det 600 kr per tillfälle.

Föreningar så som Röda korset, Pensionärsföreningar och studiecirklar kostar det 150 kr per tillfälle.

Här finns församlingshem/hus:

Slite församlingshem ligger nedanför Slite kyrka.

Othem församlingshem ligger intill kyrkan i Othem. 

Lärbro, Forsagården 

Fleringe församlingshem ligger intill Fleringe kyrka

Fårö församlingshem ligger intill Fårö kyrka

Fårösund Träffpunkten Kronhagsvägen 31

Lummelunda församlingshem ligger intill kyrkan i Lummelunda   

Väskinde församlingshem ligger intill kyrkan i Väskinde

(Stenkyrka församlingshem  ligger intill Stenkyrka kyrka (går ej att hyra)