Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning i Norra Gotlands pastorat ansvarar för begravningsfrågor och fastighetsfrågor. Förvaltningen har sitt säte i Forsagården Lärbro. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårds- och fastighetsfrågor, gravrättsfrågor mm. Hör gärna av dej om du har några frågor eller funderingar.

Välkommen att ta kontakt om du har frågor som rör kyrkogårdar, gravskötsel, gravsättningar mm.

Telefon 0498-22 51 26

E-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Gunilla Angelöf svarar i telefon mån, tis & tors 9-12 och ons 13-15. Hon arbetar som kanslist med det som ovan nämnts. Tel. 0498-22 27 21 eller e-post gunilla.angelof@svenskakyrkan.se

Kenneth Marshardingz är kyrkogårds- och fastighetschef och arbetar med övergripande kyrkogårds- och fastighetsfrågor mm. Tel. 0498-222720,  072-7142720 (sms) eller e-post kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se

På kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen jobbar också kanslist Jessica Gardelin 0498-22 27 22 E-post: jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästarna jobbar i två klockarlag, det norra och det södra med en förman för varje arbetslag, se kontakt nedan:

Norra klockarlaget: 

Bunge- Rute- Fleringe, Fårö, Forsa och Othem-Boge församlingar 
Förman Lars Vernersson
0498-22 27 26
072-7302726 (sms)
lars.vernersson@svenskakyrkan.se

Södra klockarlaget:

Gothem, Väskinde och Stenkyrka församlingar
Förman Pia Jacobsson
0498-222733
072-7112733 (sms)
pia.jacobsson@svenskakyrkan.se