Foto: Alex & Martin/IKON

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning i Norra Gotlands pastorat ansvarar för begravningsfrågor och fastighetsfrågor. Förvaltningen har sitt säte i Forsagården Lärbro. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårds- och fastighetsfrågor, gravrättsfrågor mm. Hör gärna av dej om du har några frågor eller funderingar.

Välkommen att ta kontakt om du har frågor som rör kyrkogårdar, gravskötsel, gravsättningar mm.

Telefon 0498-22 27 00 växel, knappval 2 eller vänta kvar. 

E-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef: 
Kenneth Mars Hardingz
0498-222720 eller 072-7142720 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

Förvaltningsassistent: Gunilla Angelöf 0498-222721
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

Kanslist: Jessica Gardelin 0498-222722
jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästarna jobbar i två klockarlag, det norra och det södra med en förman för varje arbetslag, se kontakt nedan:

Norra klockarlaget: 

Bunge- Rute- Fleringe, Fårö, Forsa och Othem-Boge församlingar 
Arbetsledare Lars Vernersson
0498-22 27 26
072-7302726 (sms)
lars.vernersson@svenskakyrkan.se

Södra klockarlaget:

Gothem, Väskinde och Stenkyrka församlingar
Arbetsledare  Pia Jacobsson
0498-222733
072-7112733 (sms)
pia.jacobsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdar

I Norra Gotlands Pastorat finns 24 kyrkogårdar. Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. De blir till en fridfull oas med sina gamla träd, murar, gångar och grönskande gräsmattor.

Sök gravplatsen

 Letar du efter en gravplats på någon av Norra gotlands pastorats kyrkogårdar? Nu kan du enkelt söka själv- läs mer här om hur du går tillväga!

Minneslund och Askgravlund

Askgravlund och minneslund ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor där platsen för gravsättning inte märks ut.

Askgravplats

Askgravplats är ett gravskick med begränsad gravrätt, lite förenklat ett mellanting mellan urngrav och askgravlund.

Gravrätt

En gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Läs mer vad som gäller

Gravskötsel 2022

Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp att sköta en gravplats! Pastoratet har flera gravskötselavtal att välja bland.

Gravrättsinnehavare sökes!

Gravsten och gravstenssäkerhet

Ta del av viktigt information om vad som gäller

gravskylt grön

Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen efterlyser hela tiden gravrättsinnehavare! Vi söker kontakt till anhöriga där gravrättsinnehavare saknas...