Foto: Magnus Aronsson

Medlem i Svenska kyrkan

Du blir medlem i Svenska kyrkan när du döps. Tidigare, när kyrkan tillhörde staten, rådde en annan ordning, därför finns det medlemmar som inte är döpta. Som medlem tillhör du den församling där du är mantalsskriven. Om du under en tid valt att inte vara medlem, men vill bli igen, så fyller du bara i blanketten i länken här. Samma länk följer du om du är en helt ny blivande medlem! 
Om du har ett barn som du vill ska få inbjudningar till verksamheter i väntan på dop, kan du fylla i formuläret här.
 
Du är viktig!
Ditt medlemskap gör skillnad! Genom att vara medlem i Norra Gotlands pastorat möjliggör du att nedanstående finns för dig själv och dina medmännniskor - nu och i framtiden. Tack för att du bidrar!
 
Gudstjänst
Gudstjänsten står i centrum för allt vi gör. Här hämtar vi kraft och inspiration för att leva ett kristet liv. Det är vår ambition att alla skall känna sig välkomna och i någon av församlingens tjugofem kyrkor och två kapell finna ett tilltal som passar.
 
Närvaro, öppenhet och hopp
Medmänsklighet och socialt arbete har varit och är en av kyrkans främsta uppgifter och något din församling prioriterar. Att med närvaro och öppenhet ge en medmänniska hopp. Natthärbärget Birkagården för de hemlösa är ett sådant exempel. Andra är: samtalsstöd för den som har personliga eller äktenskapliga problem, hembesök för ensamma, sjuka eller som på annat sätt riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen. Två diakoner, kyrkans motsvarighet till socialarbetare, arbetar på norra ön. Med en präst kan du få ett enskilt samtal, med absolut tystnadsplikt.
 
Livets avgörande skeden
Kyrkan följer oss genom livets stora händelser - dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi erbjuder både högtidliga och vardagsnära former, där gemenskapen mellan generationer och människor spelar en viktig roll. Vi är medvandrare i liv och död, glädje och sorg.
 
Stillhet – en plats för eftertanke.
Tystnad är en bristvara i vårt samhälle. Överallt brusar det och många människor befinner sig i ständig aktivitet. Kyrkorummet erbjuder en stilla oas, en plats för eftertanke och meditation. Kyrkan är en frizon mitt i en bullrig och tidsanträngd vardag som ger oss andrum och perspektiv på tilvaron.
 
Kulturarv
Kyrkobyggnaderna såväl som innehållet i dem är kulturbärare. Ta din sockenkyrka som exempel, en unik byggnad med vackra föremål men också en samlingsplats för människor att uttrycka sin tro. Här har människor firat gudstjänst ända sedan 1100-talet - en svindlande tanke! Ansvaret för underhåll ligger på församlingen och möjliggörs med din medlemsavgift.
 
Etik
Kristna värderingar handlar om ovillkorlig kärlek och empati med människor - att se det högsta i varje människa. Genom konfirmandundervisning, samtalsgrupper, medverkan i skolor och olika samhällsverksamheter stimulerar vi människor till samtal.
 
Undervisning
Vi erbjuder samlingar för alla åldrar. De riktigt små barnen är välkomna med sina föräldrar till musiklekis, öppna verksamheter och barntimmar. Skolbarn genom scouter, minorer, körer m.m. Vi besöker en tuff skolmiljö där det är viktigt att finnas till hands för att möta ungdomars behov av att få samtala om livsfrågor. Både ungdomar och vuxna kan gå och läsa för att bli konfirmerade och vi håller studiecirklar kring livsfrågor.
 
Musik
Musiken är ett klingande nådemedel i gudstjänsten och vid konserter förstärker den gemenskapen och upplevelsen i kyrkorummet. Församlingen har ett antal körer för såväl barn som vuxna och ungdomar.


Vill du bli medlem?

Klicka på den här länken, så kommer du till en digital inträdesblankett som du kan fylla i och skriva ut. 
Du kan också kontakta expeditionen på tel 0498-22 27 00 så skickar de en. 

Foto: GörelRM