Foto: Karolina Stenström

Gravskötsel

En grav kan ha en blomrabatt, planteringslåda, bara vaser - eller alltihopa. Du som gravrättsinnehavare bestämmer själv. Kanske vill du ha hjälp att sköta graven? Pastoratet har flera gravskötselavtal att välja bland.

Du kanske inte har tid, ork eller av annan anledning inte kan sköta graven. Då kan du vända dig till oss med förtroende! Kyrkogårdsförvaltningen har stor erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Vi erbjuder våra tjänster till alla som behöver hjälp med gravskötsel på pastoratets samtliga 24 kyrkogårdar.

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Höstljung och dekoration till allhellgona

Du kan teckna 1-årsavtal eller avräkningsavtal.

I denna broschyr från Kyrkogårds-och fastighetsförvaltningen finns all informtion: Information frånKyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2022

Du är alltid välkommen att diskutera olika möjligheter med personalen på Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen!

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Du når Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen på 0498-22 27 00, knappval 2 eller vänta kvar. 

Kenneth Mars Hardingz, Kyrkogårds- och fastighetschef
0498-222720 eller 072-7142720 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

 

Gunilla Angelöf, förvaltningsassisent
0498-222721, 072-7115126 
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

 

Jessica Gardelin, kanslist  
0498-222722, 072-7132722 
jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

 

Trädgårdsmästare
Gustav Lindahl 0498-222719, 073-8429956

 Annica Vahlgren  0498-222725, 073-8220125

Kyrkvaktmästare/klockare
Arbetsledare Lars Vernersson 
0498-222726 eller 072-7302726 

Arbetsledare Pia Jacobsson 
0498-222733, 072-7112733 

 

Lars-Olof Malmqvist 0498-222724, 072-7142724 

Margurite Tillberg 0498-222746, 072-7152746

Christoffer Bengtsson  0498-222727, 076-7652727

Roland Johansson 0498-222731, 072-7322731 

Carina Hemström-Björk 0498-222732, 072-7122732

Lars-Olof Nimmerfalk 0498-222734 , 072-7112734 

Linda Baumann 0498-222705, 072-730491954

Kent Ramström 0498-222737, 072-7182737

Martin Åbom 0498-222739, 072-2242739

Emil Gardell 0498-222738, 072-7222738

Christoffer Malmqvist 0498- 222708, 073-8430276

Ole Kaspersen 0498-206812, 072-2122713

Erik Christensen 0498-222723, 073-0420822

Lokalvårdare/klockare: Johanna Stenström 0498-222700

Lokalvårdare: Malin Jakobsson  0498-222745, 072-7122745