Foto: Karolina Stenström

Gravskötsel

En grav kan ha en blomrabatt, planteringslåda, bara vaser - eller alltihopa. Du som gravrättsinnehavare bestämmer själv. Kanske vill du ha hjälp att sköta graven? Pastoratet har flera gravskötselavtal att välja bland.

Du kanske inte har tid, ork eller av annan anledning inte kan sköta graven. Då kan du vända dig till oss med förtroende! Kyrkogårdsförvaltningen har stor erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser. Vi erbjuder våra tjänster till alla som behöver hjälp med gravskötsel på pastoratets samtliga 24 kyrkogårdar.

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta, till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus, jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar vid behov. Höstljung och dekoration till allhellgona

Du kan teckna 1-årsavtal eller avräkningsavtal.

I denna broschyr från Kyrkogårds-och fastighetsförvaltningen finns all informtion: Information frånKyrkogårds- och fastighetsförvaltningen 2021

Du är alltid välkommen att diskutera olika möjligheter med personalen på Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen!

kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Kyrkogårds - o fastighetschef: 
Kenneth Marshardingz (fd Jacobsson) 
0498-222720 eller 072-7142720 (sms) 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

Kanslist kyrkogårdsförvaltningen: 
Gunilla Angelöf 
0498-225126 
072-7115126 (sms) 
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

Norra klockarlaget: 
Bunge- Rute- Fleringe, Fårö, Forsa och Othem-Boge församlingar 
Förman
TF Förman Lars Vernersson 
0498-222726 eller 072-7302726 (sms) 

Södra klockarlaget: 
Gothem, Väskinde och Stenkyrka församlingar 
 
TF Förman: Pia Jacobsson 
0498-222733, 072-7112733 (sms)