Foto: Karolina Johansson

Hellvi kyrka

”Lafransmäster Botvids son från Eskelhem byggde denna kyrka”, enligt en runiskrift i korportalen.

Dopfunt, altaruppsats och epitafium är från 1600-talet och predikstolen från 1633.
1704 bekostad en läktare av 16 skeppare från Sönderborg i Danmark, vilket vittnar om dåtida kontakter.

I betesmarken framför kyrkan finns ruinerna efter den medeltida prästgård som var bebodd från 1200-talet och fram till 1500-talets slut.