Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hellvi kyrka

”Lafransmäster Botvids son från Eskelhem byggde denna kyrka”, enligt en runiskrift i korportalen.

Dopfunt, altaruppsats och epitafium är från 1600-talet och predikstolen från 1633.
1704 bekostad en läktare av 16 skeppare från Sönderborg i Danmark, vilket vittnar om dåtida kontakter.

I betesmarken framför kyrkan finns ruinerna efter den medeltida prästgård som var bebodd från 1200-talet och fram till 1500-talets slut.