Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxenverksamhet

Prata, tänka, sjunga, inspireras, utmanas och utvecklas... Hur vill du i gemenskap?

Stickcafé och syföreningar

Fårösund Kupan

ojämna onsdagar kl 14- 16 Handarbetscafé

Gothem församlingshem
ojämna onsdagar kl 14-16 Stickcafé

Othem församlingshem 
varanann måndag kl 13-16

Fole Missionssyförening
jämna tisdagar kl 19

Lokrume församlingshem
sista måndagen i månaden kl 13 Syförening

Väskinde församlingshus 
sista måndagen i månaden kl 13

Vill du ha mer info eller kontakt med någon från någon syförening/stickcafé, ring expeditionen tel 22 27 00 så förmedlas du vidare.

Klukkutei, lunch eller otendag?

Efter orgelinvigning bjöd Sockenråden i Forsa församling på kyrkkaffe. Närmast kameran Vivianne Hanebring och Laila Gustafsson, två av församlingens trogna frivilligarbetare.
Bild: Clary Winberg

Runt om på norra Gotland erbjuds varje vecka tillfällen till gemenskap - inte för inte kallas kaffe skämtsamt för det tredje sakramentet i kyrkan! I kalendern hittar du klukkutei (förmiddagsfika), luncher och otendagar (eftermiddagskaffe), ofta med någon spännande gäst inbjuden för att musicera eller berätta. Du är välkommen närhelst du vill och det passar! 

Kalendern Norra Gotlands pastorat

Samtalsgrupper

I flera av pastoratets församlingar finns samtalsgrupper. De kan ha fokus på en särskild fråga eller utgå från en bok. Det finns även rena bibelstudiegrupper. Vill du diskutera livsfrågor där du bor? Kontakta din församlingsherde!

Väskinde
Samtalsgruppen Kvinnor mitt i livet: utgår från en bok och möts ca 1 gång i månaden. Här finns utrymme att dela sina tankar och ta del av andras i en åsiktsgenerös gemenskap. Ledare Martina Åkeson Wollbo martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Fole
Bibelstudiegrupp med bön i prästgården hos prästen Jens Peterson torsdagar jämna veckor 19.30. Kontakt: Peder Fohlin.

Lummelunda

Lär känna Jesus Kristus!

Till hösten startar en grupp för dig som vill upptäcka Herren och fördjupa din relation till honom. Vad säger Bibeln om Jesus? Vi läser och reflekterar tillsammans. Intresseanmälan till: birgitta.pirhonen@svenskakyrkan.se