Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och Ungdom

På norra Gotland satsas det på de unga!

Sjung, fika, lek, prata

Församlingarnas träffar för de minsta och deras vuxna är ett bra tillfälle att träffa andra. Här pratar vi om högt och lågt, alla är välkomna. Drop-in!

Träffpunkten Fårösund

Drop-in torsdagar 9-11 Ledare: Caroline Sunnerstam 0498- 22 27 44 072- 713 27 44

Lärbro Forsagården

"Drop-in", föräldrar och barn torsdag 9-11 Ledare: Renée Strage Nylander 0498-222742, 072-713 27 42

Gothem församlingshem

Musiklekis fredag 9-11 Ledare: Renée Strage Nylander 0498-222742, 072-7132742

Slite församlingshem

Torsdag 9-11 Musiklekis Ledare: Ann-Charlott Hansson 0498-222743 072-7122743

Lummelunda församlingshem

Musiklekis tisdag 10-12 Ledare: Renée Strage Nylander 0498-222742, 072-7132742

Väskinde församlingshus

Musiklekis fredag 9- 10.30 Ledare: Görel Robsarve Malmros 0498-222740, 072-7092740