Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Barn och Ungdom

På norra Gotland satsas det på de unga!

Barn- & ungdomsansvariga, pedagoger

 

Stenkyrka

Karolina Stenström
0498-222741, 072-7092741 (sms)
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Görel Robsarve Malmros
0498-222740, 072-7092740 (sms)
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se 

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

Beata Pettersson
072-5270003
beata.pettersson@svenskakyrkan.se

 

Bunge-Rute-Fleringe & Fårö

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam  studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Forsa

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se