Norrlanda kyrka

Än i dag finns vackra målningar av Passionsmästarens 1400-talspensel på kyrkans väggar. Dopfunten i sandsten är från 1735.

I Norrlanda ringer en klocka från år 1250 in till gudstjänst. Kyrkan har spår från många århundranden. Den äldsta kyrkan stod här under tidigt 1100-tal. Äldst idag är tornet från 1200-talet, medan kor och långhus tillkom under 1300-talet.
En unik orgel som dateras runt år 1400 förvaras idag på Historiska museet.