Kontaktinformation för barn

Roligt att ditt barn vill vara med! Fyll i så mycket du har möjlighet till i formuläret. Observera att själva anmälan gör du till respektive ledare via sms.

Lärbro
Ingela Arkell 072-710 27 17
Fårösund och Slite 
Ann-Charlott Hansson 072-712 27 43
Lummelunda och Gothem 
Renée Strage Nylander 072-713 27 42
Väskinde 
Tisdagsklubben+kör Görel Robsarve Malmros 072-709 27 40 
Barnkörerna Voice Kids och Voice Power onsdag Marie Sandell 072-512 27 12
Musiklekis torsdagar Renée Strage Nylander 072-713 27 42
Torsdagsklubben Görel Robsarve Malmros 072-709 27 40

Kryssa i i vilken ort ditt barn är med i verksamhet

FOTOGRAFERING Ibland vill vi använda fotografier i informationsmaterial om vår verksamhet t.ex. i broschyrer, pastoratets tidning eller på Norra Gotland pastorats hemsida. Om vi använder fotografier i informationsmaterial, sociala medier eller på hemsidan skriver vi aldrig ut namn på de som finns på bilderna. Vi tillåter vanligtvis även privat fotografering när barnen deltar med sång i kyrkan tex. Fotografering tillåts generellt om barnen medverkar i kyrkan, men familjer väljer nej till fotografering placeras barnet/en så att hen kan kliva ur bild och fotografering tillåts då endast efter framträdanden. Är det ok att barnet fotograferas i vår verksamhet?

En del grupper använder appen Supertext för kommunikation inom gruppen, eller andra former av gruppsms. Supertext ägs av en tredje part, jmf övriga sociala medier där data kan komma att förmedlas via servrar utanför EU. Du behöver ingen särskild app, utan får meddelanden som sms. Svarar du i ”gruppen” så kan alla se dina svar. Du blir även på det viset synlig med ditt telefonnummer när du läggs in i gruppen. Supertext säljer inte vidare dina uppgifter och kan inte heller kontakta dig med reklam. Får vi lägga till ditt nummer i Supertextgruppen eller annan sms-grupp där du får meddelanden kring verksamheten?

För mer information om hur Norra Gotlands pastorat hanterar personuppgifter: https://www.svenskakyrkan.se/norragotland/personuppgifter-i-svenska-kyrkan ...... Sensus studieförbund Denna verksamhet drivs som en ”cirkel” genom Svenska kyrkans studieförbund Sensus. Vi rapporterar in våra sammankomster/aktiviteter till kyrkans studieförbund för att erhålla bidrag. För att få dessa bidrag måste vi uppge deltagarnas personnummer. Sensus i sin tur behandlar personnumren i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och GDPR. Som studieförbund uppbär Sensus samhällsbidrag för merparten av verksamheten/den folkbildning som görs i form av t.ex. konfirmandundervisning och körsång, som i sin tur betalas ut i bidrag till församlingen. Personnummer är bara ett sätt att säkerställa att erhållna bidrag används på ett korrekt sätt. Försäkring: Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Genom att välja något av de två alternativen nedan, så godkänner vårdnadshavare att uppgifter om barnet sparas på för verksamheten nödvändiga platser under den tid informationen behövs, samt i kyrkans egen databas Kyrksam vilket möjliggör inbjudningar till kommande verksamheter för respektive ålder.