Gravrättsinnehavare sökes!
Foto: Gustaf Hellsing

Gravsten och gravstenssäkerhet

Ta del av viktigt information om vad som gäller

Gravstenar

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen. Gravstenen kan utföras i olika material. Ansökan om att få sätta upp en gravsten eller dylikt görs till kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen som först måste godkänna det hela. När det gäller bortförande gäller samma regler för godkännande, ansökan skall först göras hos kyrkogårdsförvaltningen. Det finns dock inte någon skyldighet eller något tvång att sätta upp en gravsten.

Gravstenssäkerhet

Det förekommer att gravstenar släpper i dubbning och gjutning och blir därmed instabila och en säkerhetsrisk. Instabila och fallande gravvårdar är dels en arbetsmiljörisk för personal på begravningsplatsen och även en säkerhetsfråga för besökare.

Kyrkogårdsförvaltningarna är därför ålagd att kontrollera gravstenarnas säkerhet. Genom årlig besiktning kontrolleras uppsatta gravstenar men även kontinuerligt kontrolleras äldre stenar och att dessa står säkert.  Finns det brister i säkerheten av monteringen av stenen så kommer gravrättsinnehavarens att kontaktas och för att åtgärda bristerna.

En ny instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetas från Centrala gravvårdskommittén för prövning av gravsstenssäkerhet för monterade gravstenar. Ta del och läs den här.

Till följd av denna kontroll har "osäkra" stenar på kyrkogårdarna försetts med spännband runt stenen samt kraftiga stolpar på baksidan– som säkerhetsåtgärd till dess dubbning sker. Det kan förekomma att några enstaka gravstenar har lagts ner på kyrkogårdarna eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen - allt för att undvika olyckor!

Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt.En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och stenen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen vid frågor och funderingar.