Foto: Josefine Casteryd

Diakoni - socialt arbete

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det är ett av kyrkans viktigaste uppdrag: att möta människor i utsatta livssituationer.

Att ta emot diakonal hjälp

Norra Gotlands pastorat tror på människans egna inre läkande krafter och möjligheter till personlig utveckling.

Samtal

Du kan samtala om andliga funderingar eller privata svårigheter som påverkar livet.

Stödjande

En diakon kan följa med till socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller läkare m.m. Det kan också handla om att fylla i blanketetter från myndigheter eller ge vägledning vid ekonomiska svårigheter.

Förebyggande

Genom gruppverksamhet och samtal arbetar förebyggande för en bättre framtid.

Du kan vända dig till kyrkan oavsett om du tillhör svenska kyrkan eller inte och oavsett vilken livsåskådning eller trosuppfattning du har.

Diakoner och präster har tystnadsplikt och för inga journaler. Det är kostnadsfritt.

 

Så vad gör en diakon?

Ordet diakoni kan översättas med "tjänare". Förebilden och kraftkällan är Jesus. En diakon står på den svages sida. Man skulle kunna säga att diakonen stödjer de människor som av egen kraft har svårt att göra sin röst hörd. En diakon skapar kontakt med och mellan människor.  Utgångspunkten är individens behov.

Ordet diakoni kan översättas med "tjänare". Förebilden och kraftkällan är Jesus. En diakon står på den svages sida. Man skulle kunna säga att diakonen stödjer de människor som av egen kraft har svårt att göra sin röst hörd. En diakon skapar kontakt med och mellan människor. Utgångspunkten är individens behov.

Diakoner

Juana Baumann
0498-22 27 18
juana.baumann@svenskakyrkan.se

Maria Ynderdahl
0498-22 27 16
maria.ynderdahl@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Camilla Tomtlund
0498-22 27 47
camilla.tomtlund@svenskakyrkan.se