Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Slite kyrka

Detta var den första kyrkan som uppfördes på Gotland sedan 1300-talet. Den byggdes mellan 1959-60 och ritades av arkitekt Holger Jensen från Köpenhamn.

Kyrkan är bygd i endast gotländska byggnadsmaterial som kalksten och furu. Altaret är i den södra kortänden och  huvudingången ligger vid norra kortänden. I en utskjutande del åt öster ligger sakristian som är förbunden med klockstapeln och ett större kors. Det branta taket är klätt med träpanel vilket präglar exteriör såväl som interiör. Väggarna är invändigt och utvändigt klädda med kalkstensskivor och är till största delen glasade. Den glasade altarväggen ger utsikt mot havet och fungerar som altartavla.

Slite kyrka är bygd på en backe mitt i Slite samhälle och här finns en fin utsikt av såväl samhället som havet och vackra Bogeviken!

Kontakta Norra Gotlands pastorat

 

Norra Gotlands pastorat:
Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

Tel 0498-22 27 00

 

Expeditionen

Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15
E-post: Norra Gotlands pastorat

 

Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan