Musik

Musik är viktigt i pastoratet! Församlingens psalmsång till orgel, konserter av artister i världsklass, musikelever och våra engagerade körsångare, alla bidrar de till vår gudstjänstupplevelse.

Att sjunga i kör

Alla KAN sjunga! Ja, så är det faktiskt!
Vi har olika förutsättningar och är olika tränade och vana att sjunga, men alla kan. Att sjunga i kör är inte bara bra för att hålla sin röst i trim, det kan vara en riktig hälsokur. Det syresätter kroppen, spänningar släpper och stresshormoner minskar. Man blir glad och harmonisk av att sjunga i kör!

Det finns vuxenkörer för alla typer av sångare. Har du sjungit länge eller alltid längtat efter att börja? Välj en kör som passar din ambitionsnivå och ditt intresse.  Kontakta gärna körledaren för mer information. Eller kom och lyssna när kören är med i kyrkan!

Körerna sjunger regelbundet i gudstjänster i församlingarnas kyrkor, men kan även åka till andra församlingar och gästsjunga.

Bungekören.

Bunge församlingshem Torsdagar kl 18.20-20.20 Körledare: Emelie Stolpe Marklund 0498-22 27 11

Fåröfröjd - glad pensionärskör som sjunger och spexar.

Fårö församingshem Onsdagar jämna veckor kl. 15.45 Körledare: Emelie Stolpe Marklund, 0498-22 27 11

Gospelkören Gudskelov.

Lärbro Forsagården Måndagar kl 19-21

Forsakören.

Blandad kyrkokör, många genrer, SATB Lärbro Forsagården Onsdagar kl 19-21 Körledare: Dan Eiderfors 0498-222710

Allsångskören och ukulele.

Gothem församlingshem Jämna onsdagar kl 14-16 Körledare: Birgit Sjöstedt Gahnfelt 0498- 22 27 13

Gothemkören - blandad kyrkokör.

Gothem församlingshem Torsdagar 19-21 Körledare: Katarina Ridderstedt 0498-22 27 14 katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

Slitekören- kyrko och hembygdskör.

Slite församlingshem Tisdagar 18.30-20.30 Körledare: Matilda Ericsson 0498- 22 27 15

Stenkyrka-Väskindekören.

Genrebreddad damkör som sjunger upp till fyrstämmigt onsdagar 18.00-20.00 Väskinde församlingshus Körledare: Marie Sandell tel. 072-5122712

Väskinde Gospel.

Blandad Gospelkör SAT(B) Väskinde församlingshus Torsdagar kl. 17.30–18.30 Körledare: Dan Eiderfors 0498-222710

kyrkomusiker

 

Fårö & Bunge-Rute-Fleringe 
Emelie Stolpe Marklund, organist
0498- 22 27 11, 072-7102711 (sms) 
emelie.stolpe.marklund@svenskakyrkan.se

 
Forsa 

Dan Eiderfors, organist
0498-222710, 072-7122710 (sms) 
dan.eiderfors@svenskakyrkan.se

 
Stenkyrka

Katarina Ridderstedt
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Marie Sandell, 0498- 22 27 12, 072- 512 27 12 marie.sandell@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge 

Matilda Ericsson, kantor 
0498-222715, 072-7162715 matilda.ericsson@svenskakyrkan.se 

 
Gothem

Katarina Ridderstedt
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se