Foto: Karolina Stenström

Kyrkogårdar

I Norra Gotlands Pastorat finns 24 kyrkogårdar. Varje kyrkogård har sin speciella karaktär och skönhet. De blir till en fridfull oas med sina gamla träd, murar, gångar och grönskande gräsmattor.

Kyrkogården utgör en minnesplats för avlidna, samtidigt som den är en kulturhistorisk plats med sina gravvårdar av olika ålder, utsmyckningar, träd, buskar och övrig vegetation.

Fårö kyrkogård
Bunge kyrkogård
Rute kyrkogård
Fleringe kyrkogård
Lärbro kyrkogård
Hellvi kyrkogård
Hangvar kyrkogård
Hall kyrkogård
Othem kyrkogård
Boge kyrkogård
Gothem kyrkogård
Vallstena kyrkogård
Källunge kyrkogård
Norrlanda kyrkogård
Stenkyrka kyrkogård
Tingstäde kyrkogård
Martebo kyrkogård
Lummelunda kyrkogård
Väskinde kyrkogård
Bro kyrkogård
Lokrume kyrkogård
Fole kyrkogård
Hejnum kyrkogård
Bäl kyrkogård