Foto: Karolina Johansson

Hall kyrka

Vackert dekorerad med kalkmålningar från 1200-, 1300- och 1600-talet.

En kyrka ska ha funnits på Hall redan omkring 1100. Den nuvarande kyrka byggdes runt 1220. Mycket av inredningen härrör från 1600-talet men dopfunten i kalksten är medeltida. Ett krucifix pryder kyrkan, dock en kopia - originalet finns att beskåda på Gotlands museeum och lär vara ett av Europas äldsta träskulpturer med färg.