Delgivningsärende

Som ett led i arbetet med att uppdatera gravboken på aktuella gravrättsinnehavare söker Norra Gotlands pastorat gravrättsinnehavare till flertalet gravar på våra kyrkogårdar.

De gravar som berörs skyltas med en grön skylt. Ett arbete som påbörjats på flera kyrkogårdar i pastoratet och som kommer fortsätta framöver efterhand på alla kyrkogårdar. De gröna skyltarna sitter uppe under minst 2 år innan de plockas ner om anhörig inte hört av sig.  Gravrätten återgår då till huvudmannen, i detta fall Norra Gotlands pastorat.

Svenska kyrkan på Norra Gotland är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman för begravningsverksamheten men från och med 1991 finns alltså denna skyldighet.Vi  söker kontakt med anhöriga till de gravar där vi saknar innehavare. De gravar där vi fortfarande saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.   

Du som vill veta om du är berörd av denna delgivning eller om du har andra frågor som rör gravrätter, kontakta Kyrkogårdsförvaltningen och förvaltningskanslist Gunilla Angelöf, tel. 0498- 22 51 26. E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se