Foto: Karolina Johansson

Lärbro kyrka

Lärbro kyrka med en välbevarad kastal och ett unikt åttakantigt torn.

Kyrkan skiljer sig från övriga kyrkor med sitt ovanliga åttakantiga torn. Brevid kyrkan finns en kastal från 1100-talet som utgjorde socknens försvar. Kyrkobyggnaden är uppförd i etapper, äldst är kor och långhus från 1200-talet medan tornet är byggt kring 1350. Tornet såg då annorlunda ut med en gallerivåning och en hög spira. Tornet skadades svårt i en storm 1522 och fick sitt nuvarande utseende.

Fragment finns kvar från de rikt dekorerade kyrkorummen. I korgolvet finns en gravsten över sockenbon Nicolaus Taksten, död 1272. Hans gravsten ber oss beklaga hans brott.

Norr om kyrkan finns gravplatser för koncentrationslägerfångar, avlidna på krigsjukhuset i Lärbro.

Predikstolen är tillverkad 1718 och från den tiden härrör även bänkinredningen.

Öppna kyrkor

De flesta kyrkorna i pastoratet är öppna för besök dagligen minst kl 9-16, från 15 maj till september. Vissa kyrkor är öppna längre. Kyrkornas öppnethållande kan ske tack vare ideella krafter och därför ber vi om överseende om vissa inte alltid är öppna.

Du kan alltid kontakta expeditionen för att boka besök i en kyrka som är stängd, senast kl 10 vardagen före på norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se  
eller telefon (9-12 mån, tis, tor) 0498-22 27 00.
I kalendern hittar du gudstjänsterna, då är kyrkan öppen minst en timme innan. 

Välkommen in för ljuständning, bön, enskild andakt, eget studiebesök eller ett stilla rum.

Närbild på en psalmbok som ligger på ett stengolv.

Kalender för Gudstjänster och andra evenemang

Hitta din gudstjänst och andra aktiviteter i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se