Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lärbro kyrka

Lärbro kyrka med en välbevarad kastal och ett unikt åttakantigt torn.

Kyrkan skiljer sig från övriga kyrkor med sitt ovanliga åttakantiga torn. Brevid kyrkan finns en kastal från 1100-talet som utgjorde socknens försvar. Kyrkobyggnaden är uppförd i etapper, äldst är kor och långhus från 1200-talet medan tornet är byggt kring 1350. Tornet såg då annorlunda ut med en gallerivåning och en hög spira. Tornet skadades svårt i en storm 1522 och fick sitt nuvarande utseende.

Fragment finns kvar från de rikt dekorerade kyrkorummen. I korgolvet finns en gravsten över sockenbon Nicolaus Taksten, död 1272. Hans gravsten ber oss beklaga hans brott.

Norr om kyrkan finns gravplatser för koncentrationslägerfångar, avlidna på krigsjukhuset i Lärbro.

Predikstolen är tillverkad 1718 och från den tiden härrör även bänkinredningen.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

Tel 0498-22 27 00

 

Expeditionen

Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15
E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan