Foto: Karolina Johansson

Lärbro kyrka

Lärbro kyrka med en välbevarad kastal och ett unikt åttakantigt torn.

Kyrkan skiljer sig från övriga kyrkor med sitt ovanliga åttakantiga torn. Brevid kyrkan finns en kastal från 1100-talet som utgjorde socknens försvar. Kyrkobyggnaden är uppförd i etapper, äldst är kor och långhus från 1200-talet medan tornet är byggt kring 1350. Tornet såg då annorlunda ut med en gallerivåning och en hög spira. Tornet skadades svårt i en storm 1522 och fick sitt nuvarande utseende.

Fragment finns kvar från de rikt dekorerade kyrkorummen. I korgolvet finns en gravsten över sockenbon Nicolaus Taksten, död 1272. Hans gravsten ber oss beklaga hans brott.

Norr om kyrkan finns gravplatser för koncentrationslägerfångar, avlidna på krigsjukhuset i Lärbro.

Predikstolen är tillverkad 1718 och från den tiden härrör även bänkinredningen.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se