Foto: Karolina Johansson

Hångers källa

Vid Hångers källa i Lärbro lär Israel Kolmodin ha diktat sin mest kända psalm, "Den blomstertid nu kommer".

Israel Kolmodin (1643-1709) var superintendent (biskop) i Visby och kyrkoherde i Lärbro. Har har författat och översatt ett flertal psalmer.

Enligt traditionen brukade Kolmodin vandra genom de vackra markerna vid Hångers källa och det ska vara under just en sådan promenad som han diktade en av våra mest kända psalmer, "Den blomstertid nu kommer".

Källan med omgivningar är avsatt som naturminne.

"Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor,
Nu nalkas ljuve Sommar,
Då gräs och örter gror.
Den blida Sol uppvärmer
Allt vad har varit dött;
Då hon oss skrider närmer,
Blir det på nyo fött.

De fagra blomsterängar
Och åkrens ädla säd,
De grönskand´ örtersängar
Och alla gröna träd,
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom;
Att vi Guds nåd besinna,
Som räcker året om."

Psalmens två första verser, ur 1695 års psalmbok.