kaffeokaka
Foto: illustration susanne engman ikon

Frivillig

Frivillig, volontär, ideellt arbete... Tre olika ord med ganska samma betydelse. Det handlar om att erbjuda en stund av sin egen tid till att göra något för andra - med andra. Är du kyrkans nästa eldsjäl?

Du kanske vill:

  • vara kyrkvärd vid gudstjänster
  • hjälpa till med ordna enkelt kyrkkaffe
  • tillsammans med andra kanske ordna sopplunch
  • vara ett stöd för någon person som har det svårt
  • hälsa på någon som är ensam
  • samarbete med flera andra anordna en kyrklunch
  • planera födelesedagfest för äldre
  • ingå i pastoratets konfirmandverksamhet

Det är alltid Du själv som väljer hur mycket tid Du vill ägna, vad Du vill göra och hur ofta.

Kanske kan det räcka med att servera glögg och pepparkakor i kyrkan en mysig förmiddag i Advent. Kanske vill Du erbjuda skolbarn läxläsning en gång i veckan under en termin. Eller kanske är Du intresserad av att sjunga i kör och anordna någon konsert ibland. Som sagt, det är Din tid, det är Du som bestämmer.

Det är ju faktiskt vår gemensamma kyrka som vi tillsammans ska utveckla i den riktning vi vill! Så snälla, fundera över på vilketsätt just Du kan hjälpa till och hör av dig till oss med Dina tankar och idéer.

Tillsammans är vi starka! Med närvaro - öppenhet - hopp bär vi tillsammans kyrkans verksamhet.

Vill du bidra med något i Norra Gotlands pastorat eller har du en synpunkt eller fråga? Skicka ett meddelande!