Ett par glasögon och en psalmbok ligger på bordet framför en mötesdeltagare.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Församlingsråden ska särskilt bevaka den egna församlingens intressen. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser även bland annat kyrkvärdar.

Fårö församlingsråd

I Fårös församlingsråd sitter 7 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Britt Ohlsson för perioden 2022-2015

Bunge-Rute-Fleringe församlingsråd

I Bunge-Rute-Fleringes församlingsråd sitter 6 ledamöter och 3 ersättare för perioden 2022-2025

Forsa församlingsråd

Socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro utgör Forsa församling.

Othem-Boge församlingsråd

I Othem-Boges församlingsråd sitter 8 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Olle Hammarberg för perioden 2022-2025

Stenkyrka församlingsråd

Perioden 2022-2025

Väskinde församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets protokoll och annan information