Kyrkomötets andra session
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Församlingsråden ska särskilt bevaka den egna församlingens intressen. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser även bland annat kyrkvärdar.