Väskinde kyrka

Väskinde socken straxt norr om Visby är en expansiv bygd där det idag bor närmare 1500 människor. Mitt i socken ligger kyrkbyn, med den vackra medeltida kyrkan.

Kyrkan byggdes under 1100-talet som en klassisk liten absidkyrka, men byggdes sedan om under 1200-talets andra hälft. Den kyrka vi idag ser har gotiska drag med tydliga spetsiga fönstervalv i framförallt långhuset. Vid en restaurering 1953 lyckades man få fram medeltida målningar. I långhuset finns bland annat två passionsfriser, S:t Göran och draken, Marie kröning och Kristus på sin tron. Längs alla väggar finns invigningskors med ljushållare. Längst bak i kyrkan står dopfunten på ett stenpodium. Dopfunten kommer troligen från den äldre kyrkan, då den dateras till 1100-talet och tillskrivs den anonyme mästaren Majestatis. Här visas bland annat Kristus som världsdomare, men också scener från Jesus barndom. De färger vi ser idag på dopfunten är ditmålade under 1700-talet.
I tornet finns också två rum i de tjocka murarna; en enskild bönekammare med en glugg in mot kyrkan, samt en sakristia. Orgeln kom på plats under 1990-talet, och bredvid den finns en skärm som döljer den klimatanläggning för textilier som Väskinde kyrka är först i landet med. Mittemot kyrkan ligger församlingshuset, som nyttjas till musiklekis, barn- och vuxenkörer och musikundervisning. På övervåningen ligger Väskinde församlings pastorsexpedition.
Runt kyrkan ligger ”Väskinde kyrkby”, en bebyggelse som till stor del växt fram de senaste 30 åren. Villorna i närheten säkrar tillgången på barn till skolan som ligger ett stenkast från kyrkan. Mer än 350 barn är inskrivna på förskola och skolan. I bygden finns även idrottsföreningar och andra aktiva föreningar. Närmare havet ligger Själsö och Brissund, där det förutom de året-runt-boende även finns gott om sommarstugor. I Väskinde finns ett par stora jordbruk, men framförallt många småföretagare. Väskindebor brukar ange möjligheten att bo på landet, men ändå nära Visby, som sitt skäl till val av livsplats.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se