Väskinde kyrka

Väskinde socken straxt norr om Visby är en expansiv bygd där det idag bor närmare 1500 människor. Mitt i socken ligger kyrkbyn, med den vackra medeltida kyrkan.

Kyrkan byggdes under 1100-talet som en klassisk liten absidkyrka, men byggdes sedan om under 1200-talets andra hälft. Den kyrka vi idag ser har gotiska drag med tydliga spetsiga fönstervalv i framförallt långhuset.
Vid en restaurering 1953 lyckades man få fram medeltida målningar. I långhuset finns bland annat två passionsfriser, S:t Göran och draken, Marie kröning och Kristus på sin tron. Längs alla väggar finns invigningskors med ljushållare. Längst bak i kyrkan står dopfunten på ett stenpodium. Dopfunten kommer troligen från den äldre kyrkan, då den dateras till 1100-talet och tillskrivs den anonyme mästaren Majestatis. Här visas bland annat Kristus som världsdomare, men också scener från Jesus barndom. De färger vi ser idag på dopfunten är ditmålade under 1700-talet.

I tornet finns också två rum i de tjocka murarna; en enskild bönekammare med en glugg in mot kyrkan, samt en sakristia. Orgeln kom på plats under 1990-talet, och bredvid den finns en skärm som döljer den klimatanläggning för textilier som Väskinde kyrka var först i landet med.

Mittemot kyrkan ligger församlingshuset, som nyttjas till musiklekis, barn- och vuxenkörer, ungdomsverksamhet och musikundervisning. På övervåningen ligger Väskinde församlings pastorsexpedition.
Församlingshuset går att hyra för kalas, möten och mottagningar. 

Runt kyrkan ligger ”Väskinde kyrkby”, en bebyggelse som till stor del växt fram de senaste 30 åren. Villorna i närheten säkrar tillgången på barn till skolan som ligger ett stenkast från kyrkan. Mer än 350 barn är inskrivna på förskola och skolan. I bygden finns även idrottsföreningar och andra aktiva föreningar. Närmare havet ligger Själsö och Brissund, där det förutom de året-runt-boende även finns gott om sommarstugor. I Väskinde finns ett par stora jordbruk, men framförallt många småföretagare. Väskindebor brukar ange möjligheten att bo på landet, men ändå nära Visby, som sitt skäl till val av livsplats.

Väskinde kyrka

Öppen för besök: Minst påsk-allhelgona. Övrig tid bokade besök. 
Kyrkport:
Vrid båda nycklarna motsols samtidigt.  Stigluckan (porten till kyrkogården) öppnas genom att trycka ner det som ser ut som en nyckel.
Ramp:
Ja, lösa ramper vid koringången. Den yttre delen ligger permanent, den inre delen läggs fram vid behov. Även besökare kan själva öppna porten och lägga fram rampen när kyrkan är öppen. Ej lämplig för permobil. 

Bänkplatser:
200
Dopfunt: Bak i tornrummet. Enstaka gäster kan sitta på lösa stolar. Det går även att ha dopskål på ett bord framme i koret. 
Pelare: Nej
Ljud: Högtalare som kopplas mot en bärbar ”mygga” och en mikrofon på stativ. Hörselslinga. 
Barn: Barnbord bak i tornet, pennor & papper. Skötbord finns i församlingshuset. 
Toa: Vid gudstjänst är det öppet i församlingshuset på andra sidan vägen, rullstolsvänligt. Det finns även ett utedass med ramp norr om kyrkan. 
Bröllop: Järnpinnar att slå ner längs gången och fästa björkar vid finns. Går även att fästa björkar vid kyrkporten. Inte bänkvaser, men bänkljusstakar finns att lägga blommor på. 

Hjärtstartare: Ja, i församlingshusets entré (glasverandan). Om det ej är öppet, krossa ett fönster. 

Kyrkogården: Fyra ingångar. Huvudingången med stiglucka har delvis grus som kan upplevas tungs för rullstol, kalkstensplattor tar vid efter någon meter. Det upplevas lättare att ta ingången med grind på norrsidan om man är hjulburen.  
Gravskick: Vanliga gravplatser för kista eller urna, minneslund och askgravplatser.
I minneslunden finns ljusbärare för gravljus och värmeljus. Blomvaser, vattenkannor och enklare redskap finns att låna vår-sommar-höst. Vattnet är avstängt under den kalla tiden. Sopsortering i kärl för kompost och plast, övrigt avfall tar besökarna med sig. 
Parkering finns framför församlingshuset. Det finns även gott om utrymme att parkera på klippta ytor norr om kyrkan. 

Väskinde församlingshus har en samlingssal för max 50 personer. Här finns också ett kapell. Köket är utrustat med snabbdiskmaskin, spis.
Vid uthyrning får man del i kylskåp. Vanlig kaffebryggare samt perkulatorbryggare 40 koppar.  Två microvågsugnar. Gott om stora grytor, tårtfat och ljusstakar. 
Porslin, bestick, dricksglas, kaffekoppar till ca 70 pers.  

Andra samlingslokaler: Prästgårdsladugården hyrs ut av hembygdsföreningen,  Väskinde bygdegård 

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

Telefontid måndag, tisdag, torsdag kl 9-12

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se