Insamling, kollekt, gåvor

Ge en gåva

Svenska kyrkan bedriver ett stort internationellt hjälparbete.

Kanske vill du hedra en som avlidit eller ge en hyllningsgåva för att uppvakta någon som fyller år eller bara vara med i arbetet för att skänka männsikor hopp! 

Välkommen med din gåva genom att klicka vidare på länken nedan...

Ge en gåva direkt

Dagens kollekt går till...

Att ge kollekt eller gå offergång med allmosor till olika välgörande ändamål har varit en lång tradition i kristendomen och Svenska kyrkan. Förr var det vanligt att gåvorna gick till socknens fattiga och långt tillbaka gick även en del till prästens lön.

Idag tillfaller kollekten både församlingens egna verksamhet för att t.ex. stötta det diakonala arbetet eller ungdomsverksamheten men också olika organisationer och verksamheter på en global nivå som får stöttning i deras viktiga arbetet för en bättre värld!

Svenska kyrkans internationella arbete

  • Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.
  • ACT är en förkortning av Action by Churches Together.
  • ACT-alliansen har 132 medlemskyrkor och medlemsorganisationer, omkring 30 000 anställda som arbetar i 140 länder och en samlad budget på motsvarande 11 miljarder kronor.

Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete här