Fleringe kyrka

Fleringe kyrka

Kyrkan är uppförd i kalksten och består av kor med sakristia i norr, ett högre och bredare långhus och torn i väster, vilket är lika brett som långhuset. 

Koret, långhus och tornet  uppfördes under slutet av 1200-talet. Sakristian tillkom först på 1600-talet. 

En brand 1676 skall ha lett till att man fått göra vissa återuppbyggnader. Kyrkans tre ursprungliga portaler har enkla gotiska omfattningar.

Invändigt består kyrkan av långhus vars fyra murade valv bärs upp av en kraftig mittkolonn. Koret och ringkammaren täcks av ett valv vardera. Enstaka kalkmålningar har bevarats från 1400-talet och en märklig ornamental dekor från 1500-talets senare del.

Altaruppsats och predikstol är daterat till 1700-tal. Dopfunten kommer ursprungligen från Visborgs slottskyrka.

Öppna kyrkor

Kyrkorna i pastoratet är öppna för besök dagligen minst kl 9-16, från 1 maj till allhelgonahelgen. 

Du kan alltid kontakta expeditionen för att boka besök i en kyrka som är stängd, senast kl 12 vardagen före på 0498-22 27 00.

Välkommen in för ljuständning, bön, enskild andakt, eget studiebesök eller ett stilla rum.

Kalender: Gudstjänster och evenemang

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se