Bro kyrka krucifix
Foto: Görel R

Bro kyrka

Placerad på en höjd längs väg 148 mellan Visby och Fårösund, ligger en av Gotlands mest kända kyrkor. Med sin rosa ton och sitt speciella utseende inbjuder kyrkan till besök. Bro är sedan urminnes tider känt som en kultplats.

Kyrkan är byggd i kanten av ett änge från järnåldern. Här finns offerkällor, stenar med slipskåror och bildstenar från 400-talet. Här byggdes under tidigt 1100-tal en kristen kyrka i den runda, romanska stilen. Kvar i sin helhet från den första kyrkan är tornet. Resten av kyrkan byggdes om när den nya gotiska stilen blev populär. Stenarna från den romanska kyrkan återvanns, till exempel kan man på kyrkans södervägg se en mängd olika djur i relief. Det nya koret i unggotisk stil stod färdigt år 1236. Långhuset som byggdes runt år 1300 representerar höggotiken med sina tydligt spetsiga fönster och väl tilltagna tympanon över porten. Sättet att bygga är det samma som på övriga Gotland – när man hade råd byggde man om kyrkan så långt som pengarna räckte. Liksom på övriga ön fick byggandet ett dramatiskt slut i och med pesten 1350 och Valdemar Atterdags intagande av Gotland 1361. Handeln upphörde på bara något decennium, och det tog flera hundra år innan ekonomin på ön åter repade sig.


Magnifika målningar

Historien avspeglar sig även inne i Bro kyrka. Bland de äldsta inventarierna är den mycket speciella dopfunten som fortfarande är placerad längs bak i kyrkan liksom under medeltiden. Dopfunten har även ett lock i form av en träborg. Krucifixet är även det från den första 1100-talskyrkan. Slående är också alla de målningar som finns på väggarna. Här är alla århundraden representerade. Över predikstolen från 1600-talets slut hänger ett bjärt blått målat draperi med guldfransar. En stor målning från tidig medeltid visar Kristus som världshärskare, och långhusets väggar pryds av en mäktig passionsfris. Framme i koret finns en korbänk med en vacker paradismålning. Glöm inte att titta upp och njut av valvens dekorationer.

Botgörarcell med bildstenar

Bro kyrka var en rik kyrka, generöst utsmyckad och ägare till många dyrbara föremål. Till grund för detta låg den egna socknens rika farmannabönder, men gåvor kom också från de många besökarna. Det helga korset i Bro var ett mål för pilgrimer från hela Norden. I tornets södra vägg finns två kammare inmurade, sakristian och botgörarcellen. Botgörarcellen stod alltid öppen, så att resenärerna och pilgrimmerna kunde gå in och via ett litet fyrklöverformat fönster se in till altaret. Idag är kyrkan öppen dagtid under sommaren, och botgörarcellen är värd ett besök. Härinne finns flera bildstenar från järnåldern.

Mer om Bro socken

Bro socken är rik på formlämningar från de flesta tidsåldrar. Iögonfallande är Bro Stainkalm, ett stort bronsåldersröse med många spännande historier kring, men här finns många andra spännande formfynd. Vill du se mer av Bro finns en kortare vandringsled (kartor vid kyrkan) som tar dig runt socknen. För en mer omfattade upplevelse kan du vandra pilgrimsleden mellan Visby och St Olofsholm, som förstås passerar Bro kyrka.
Idag bor drygt 300 personer i Bro. Det finns flera småföretag och gårdar. Sockens största arbetsgivare är äldreboendet Tingsbrogården. Den flitigt utnyttjade gamla skolan som nu kallas Bro föreningsgård samlar dagligen till möten, boulematcher och cirkelverksamhet. Läs mer om Bro och det rika föreningslivet på socknens egen hemsida, www.brosocken.se.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se