Norra Gotlands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.


Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, JP = Jens Peterson, (JS = Johan Sunnerstam föräldraledig t o m 31/7-2018), LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PM = Per Mellqvist. Diakoner: JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: AL= Anton Linnerhed,  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson. Organist: DE = Dan Eiderfors 

 

 

Fredag 23 februari
14.00 Slite församlingshem Otndag, gäst: Per Smitterberg-Slites egen fågelskådare

Söndag 25 februari - 2 sönd i fastan
Den kämpande tron
OBS! Utgår/inställd: 11.00 Väskinde församlingshus Gudstjänst

11.00 Lummelunda f-hem Gudstjänst my

11.00 Norrlanda Mässa måw al

14.30 Slite Kilåkern Gudstjänst my, maria lööw

18.00 Hellvi sakristia Mässa måw al

18.00 Fole EFS Gudstjänst, P Fohlin, kaffe med semlor

Onsdag 28 februari
9.00 Väskinde f-hus Mässa måw
19.00 Tingstäde Passionsandakt hos Berth och Rita Hansson  (Myrvälder 117) 
19.00 Gothem Passionsandakt OBS! i församlingshemmet Svenserud

Fredag 2 mars
OBS! INSTÄLLT:14.00 Bro Tingsbrogården Allsång me

Lördag 3 mars
15.00 Boge Passionsandakt hos Anna och Johan Arvidsson (Klinte 176) lmh

Söndag 4 mars 3 sön i fastan - Kampen mot ondskan
11.00 Fleringe församlingshem Gudstjänst ab esm
11.00 Slite Betel Mässa lmh me
11.00 Stenkyrka kapell Mässa Åkeson Wollbo de
11.00 Lokrume församlingshem Gudstjänst,  Fohlin, Håkansson, Stenkyrka - Väskindekören
15.00 Fårö församlingshem Gudstjänst as esm
15.00 Hall Gudstjänst ab de
18.00 Vallstena Gudstjänst ab de
18.00 Bäl Mässa Mässa Åkeson Wollbo me

Tisdag 6 mars
12.00 Slite Betel Sopplunch
19.00 Hangvar Passionsandakt hos Berit och Stig-Åke Karlsson (Kassle 145) ab
19.00 Hejnum Passionsandakt hos Anne och Stig Dungner Hjellström (Kyrkebys 152) Ynderdahl

Onsdag 7 mars
8.30 Lärbro Forsagården Mässa, Mellqvist 
17.20 Bunge tornrum Mässa pm
18.00 Rute Passionsandakt hos Gunvor Bogren an måw (Puttersjaus 460)
19.00 Martebo Passionsandakt hos Rolf & Kristina Björkegren (mitt emot kyrkan)
19.00 Vallstena Passionsandakt hos Björksveds (Grinds) ab

Torsdag 8 mars
13.45 Fårösund Stuxgården och
14.30 Havsgläntan Andakter as
18.00 Slite Betel Sinnesrogudstjänst med bön lmh me
19.00 Fole Passionsandakt hos Jens och Rose-Marie Peterson i Prästgården.

Fredag 9 mars
14.00 Slite församlingshem Otndag, gäst: Skådespelare Evert Jansson tolkar David Ahlqvist

Söndag 11 mars Midfastosöndagen - Livets bröd
11.00 Gothem f-hem Mässa  de
14.30 Kilåkern Slite Gudstjänst my me
15.00 Lärbro Forsagården Familjegudstjänst med dopåtersamling jb de Tinta Barnkören Nyckelpigorna
18.00 Slite Gudstjänst my me  Församlingens körer
18.00 Tingstäde Polhemsgården Gudstjänst  al
18.00 Väskinde Gudstjänst jb de

Tisdag 13 mars
12.30 Fole EFS Lunch Anm. 361 25 Sång Stämbandet
15.00 Slite Betel Mässa lmh me
18.00 Fleringe Passionsandakt hos Eva Falkgren (Skymmnings 405) an
19.00 Hall Passionsandakt hos Ingrid och P-O Norman (Gannarve 115)
19.00 Väskinde Passionsandakt hos Ingela och Ragnar Håkansson (Själsö Krokvägen 9) jp

Onsdag 14 mars
9.00 Väskinde f-hus Mässa

11.00 Gothem församlingshem Öppet hus med lunch kl. 12. Kl. 13 gäst: Sven Montelius berättar om sitt arbete som smittskyddsläkare
17.20 Bunge tornrum Mässa pm
19.00 Lummelunda f-hem Passionsandakt, kaffe 
19.00 Källunge bygdegården Passionsandakt svenserud

Torsdag 15 mars
19.00 Lokrume församlingshem Passionsandakt jp

Fredag 16 mars
14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my

Lördag 17 mars

15.00 Boge Passionsandakt hos Ann-Britt och Björn Magnusson (Klinte 182) lmh
18.00 Fole EFS Kvällsmat och Önskesångskväll med Kjell-Åke Stenström

Söndag 18 mars Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk
11.00 Rute Gudstjänst an esm
11.00 Slite Betel Mässa lmh al
11.00 Stenkyrka kapell Gudstjänst, Thomas Persson, de, Stenkyrka - Väskindekören
11.00 Hejnum Gudstjänst jp, dungner hjellström
15.00 Fårö församlingshem Gudstjänst as esm
18.00 Hangvar kyrksal Mässa bp de
18.00 Norrlanda Gudstjänst lmh al
18.00 Bro Ögonblick som förändrar livet: gäst meddelas senare jp

tisdag 20 mars
12.00 Slite Betel Sopplunch
18.00 Bunge tornrummet Passionsandakt Sven Boman
19.00 Bäl Sudergårda änge Passionsandakt jp

Onsdag 21 mars
9.00 Väskinde f-hus Mässa jp
11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus med lunch kl. 12 lotteri, gäst/program. (60:-)
12.00 Lummelunda församlingshem Sopplunch, kaffe,
Program: Allsång och svängig jazz med Dan Eiderfors
17.20 Bunge tornrum Mässa lmh

Torsdag 22 mars
13.45 Fårösund Stuxgården och
14.30 Havsgläntan Andakter jb
18.00 Slite Betel Sinnesrogudstjänst med bön lmh me
19.00 Bro Passionsandakt hos Eva Gahnström och Bo Stenström (Ytlings 411)  jp

Fredag 23 mars
14.00 Slite församlingshem Otndag, gäster: Tudraget:Yvonne och Martin sjunger och spelar

Lördag 24 mars
9.30-16.00 Lärbro Kyrkvärdsdag
15.00 Lärbro Mässa lmh my måw jb jp


Söndag 25 mars Palmsöndagen -Vägen till korset

11.00 Slite Mässa lmh me
11.00 Fole EFS Gudstjänst jp alScouterna medverkar, Våfflor
13.00 Väskinde församlingshus Mässa på teckenspråk måw al
14.30 Kilåkern Mässa lmh me
15.00 Hellvi sakristia Gudstjänst jb
15.00 Lummelunda jp al Familjegudstjänst
18.00 Källunge Invigning av måw Påskfestival Gotland 2018

 

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, JP = Jens Peterson, (JS = Johan Sunnerstam föräldraledig t o m 31/7-2018), LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo  PM = Per Mellqvist. Diakoner: JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: AL= Anton Linnerhed,  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, DE = Dan Eiderfors ME = Matilda Ericsson

Tredje söndagen i fastan

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Kampen mot ondskan

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Samuelsboken kapitel 17, vers 40 - 50

Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.” När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd.

Epistel

Till de kristna i Efesos kapitel 5, vers 1 - 9

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning —

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 11, vers 14 - 26

En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 25, vers 12 - 22

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja. Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender — så många de är, så hätska i sitt hat! Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd!