Meny

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

med anledning av myndigheternas rekommendationer så kan gudstjänster och samlingar komma att anpassas eller ställas in - håll utkik här i kalendern eller kontakta ansvarig för senaste informationen. vi fortsätter att fira gudstjänst, men inte med fler än 50 deltagare. 


För dig som av någon anledning inte kan vara med fysiskt - vi firar för dig med! Du kan maila förbönsämnen till martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Fina gudstjänster sänds på https://www.svtplay.se/gudstjanst Fira gärna i den gemenskapen!

Ibland kan man också vilja finna lite lugn och ro hemma. Gud krånglar inte till det. Sitt eller gå var du vill, samla dina tankar eller låt allt fara huller om buller. Säg det du behöver högt eller tyst. Bra ledord är tack, hjälp och förlåt. I en bön eller enskild andakt finns inga rätt eller fel. 
Om du vill ha stöd, så hittar du en enkel agenda, för gudstjänst hemma, med böner, texter och psalmer  här

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AS = Agneta Söderdahl, BH = Benny Helgesson, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PA= Peter Arkell, UKR = Ulf Kundler Ridderstedt, (Johan Sunnerstam föräldrarledig t.o.m. aug 2021)  Diakoner: JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors ESM= Emelie Stolpe Marklund

fsh = församlingshem

 

16/9 kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

lördag 19 september
18.00 Stenkyrka Orgel & sångkonsert: Peter & Cecilia Alrikssson ukr kr
15.00 Fårö Änglarnas musik, Himmelska toner av Händel & Bach m fl.
Emelie Stolpe Marklund, sopran, Magnus Appelholm, trumpet & piccolatrumpet, Ann Helling, klaver
22.00 Fårö Musikgudstjänst under Fårönatta med Bungekören på temat ”Kärleken till livet”, Hundra marschaller tänds!
(Kollekt till Världens Barn) as esm

söndag 20 september 15 e. tref. Ett är nödvändigt

10.00 Hejnum Högmässa ukr de
Vallstena Mässa pa
11.00 Boge Gudstjänst my me
Utgår: 14.30 Kilåkern Gudstjänst my me
16.00 Väskinde Högmässa ukr de
18.00 Fleringe Gudstjänst my esm
19.00 Elinghems ödekyrka Ljusmässa pa de
Stenkyrka församling välkomna till Elinghem!
Fole EFS Högmässa ukr

22/9 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

torsdag 24 sept 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

Flyttas till 2021!: 26/9 kl.18 Fårö Folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” med pastoratets körer, solister och musiker.

söndag 27 september 16 e. tref. Döden och livet

Folkmusikmässan framflyttad till 2021!
Gothem församling, välkommen till:
11.00 Lärbro Gudstjänst jb de Forsakören
11.00 Stenkyrka Mässa pa kr Gothemkören
16.00 Väskinde Mässa pa jb
18.00 Bunge Gudstjänst as esm Bungekören sjunger sånger på temat ”Kärleken till livet”
18.00 Bro Ögonblick som förändrar livet, Gäst: Helena Kattlunds, fd. polis, talar bl.a. om den ”Engeströmska utredningen - historien om böcker och andra antika föremål som "försvann" och om hur det nystades upp.”  ukr ms Stenkyrka-Väskindekören

29/9 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

30/9 kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

1/10 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag Änglarna

Sammanlysta gudstjänster: Fårö, Bunge-Rute-Fleringe & Othem-Boge församlingar välkomna till:
11.00 Fole Högmässa ukr
Utgår: Barnmusikalen ”I början...” Nytt: 11.00 Martebo Mässa pa kr Nytt: 11.00 Källunge Gudstjänst my ms
Utgår:14.00 Lärbro Barnmusikalen ”Den gode herden”
Nytt: 14 Lärbro Gudstjänst, Barnkören Nyckelpigorna sjunger, jb de
16.00 Väskinde Högmässa ukr
18.00 Hejnum Musikmässa Ad Fontes sjunger
Missa de Papae Marcelli av G P da Palestrina ukr de

6/10 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

onsdag 7 oktober 8.30 Lärbro Mässa lmh

8/10 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

söndag 11 oktober Tacksägelsedagen Lovsång

11.00 Boge Mässa bh me
Tingstäde Gudstjänst my ms
16.00 Lärbro Gudstjänst my esm Bungekören
Väskinde Högmässa ukr kr
18.00 Gothem Högmässa ukr kr

13/10 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

14/10 kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

15/10 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

lördag 17 oktober
18.00 Stenkyrka Orgelkonsert: Dan Eiderfors lekman

söndag 18 oktober 19 e tref. Trons kraft

10.00 Rute Mässa lmh esm
11.00 Hejnum Högmässa måw, dungner hjellström
Stenkyrka Gudstjänst jb de med skördefest
13.00 Fårö Mässa lmh esm
Slite Mässa pa jb me föreläsning med Tobias Ravet
Norrlanda Skördegudstj. Skänk gärna skördegåvor! my
Körsångare, Mia Lööw
16.00 Väskinde Högmässa måw de
19.00 Hall Mässa måw de

19.00 Fole EFS Gudstjänst jb me

tisdag 20 oktober
17.00 Slite Familjegudstjänst barnkörer, måltid my me

20/10 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

onsdag 21 oktober
19.00 Slite Offentlig Huskonsert

22/10 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

söndag 25 oktober 20 e tref. Att leva tillsammans

11.00 Lärbro Mässa lmh esm
Bäl Högmässa ukr me
Lummelunda Gudstj. pa kr
16.00 Väskinde Högmässa ukr me
18.00 Slite Betel Mässa lmh esm

18.00 Källunge Gudstjänst my kr
19.00 Bro Ögonblick som förändrar livet... Gäst: Doktor Linda Jakobsson, Kardiolog vid Visby lasarett ukr me

27/10 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

28/10 kl. 13.00 Lärbro Forsagården Vi gör gravdekorationer till Krigsgravarna jb pa

kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

29/10 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

fredag 30 oktober
13 -15 Gothem församling Musikandakt i kyrkorna my kr
13-16 Stenkyrka församling Musikandakt i kyrkorna pa
Othem-Boge församling: Se predikotur/ hemsida längre fram!
18.00 Visborgskyrkan Minnes- gudstjänst för dig som förlorat barn. I samarbete med föreningen FEBE måw ukr de kr

lördag 31 oktober Alla helgons dag Helgonen

11.00 Hellvi Tröstemässa bogren
”Atle Burman i ord o ton”, Sånggruppen Viva Norr angelöf
11.00 Vallstena Mässa lmh kr
11.00 Fole Minnesgudstj. ukr ms
16.00 Bunge Minnesgudstjänst Bungekören lmh esm

16.00 Stenkyrka Minnesgudstj. Stenkyrka-Väskindekören pa ms
Väskinde Högmässa ukr
18.00 Othem Minnesstund i minneslunden bh me
19.00 Fårö Minnesgudstjänst Bungekören as esm
Hangvar Minnesgudstj. Forsakören jb de
21.00 Lokrume Musikandakt i samband med ”Lokrume lyser”: ljusbärande aktiviteter i hela socknen. ukr

söndag 1 november Sön e alla helgons dag, Vårt evighetshopp

11.00 Martebo Mässa måw ms  Lyrik med ljudväv i bakgrunden
16.00 Lärbro Forsagården Djurminnesgudstjänst jb de
Väskinde Minnesgudstjänst Gothemkören ukr kr
18.00 Rute Minnesgudstj. lmh esm
Lärbro Minnesgudstjänst Väskinde Gospel jb de
Boge Minnesgudstjänst Slitekören my me
Hejnum Aftonsång lekman
19.00 Källunge Minnesgudstjänst Gothemkören ukr kr

3/11 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

onsdag 4 november 8.30 Lärbro Mässa ukr

5/11 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

lördag 7 november
17.30 Lummelunda Orgeln i fokus, bilder & berättande om nya orgeln
18.00 Orgelkonsert & sång med Katarina & Ulf K. Ridderstedt

söndag 8 november 22 e tref. Frälsningen

11.00 Hall Gudstjänst jb bsg
Slite Gudstjänst bh me
Lokrume Mässa lmh ms
15.00 Tingstäde Gudstjänst my me
16.00 Väskinde Mässa lmh ms
18.00 Gothem Mässa lmh bsg
19.00 Bäl Gudstjänst jb ms

10/11 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

11/11 kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

12/11 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

söndag 15 november Sön f domsöndagen Vaksamhet &väntan

10.00 Fleringe Mässa lmh de
11.00 Hejnum Högmässa bh me
Norrlanda Mässa måw bsg
13.00 Fårö Mässa lmh de
15.00 Lummelunda Ljusmässa måw bsg
16.00 Väskinde Högmässa bh me
18.00 Lärbro Mässa måw me
19.00 Fole EFS Mässa bh de Väskinde Gospel

17/11 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

19/11 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

lördag 21 november
18.00 Källunge Julkonsert: Gotlands sinfonietta
Dirigent Marie Sandell

söndag 22 november Domsöndagen Kristi återkomst

11.00 Slite Betel Mässa pa de
Källunge Gudstjänst my kr Thomas Persson, sång
15.00 Hellvi Mässa pa de
16.00 Väskinde Högmässa ukr kr
17.00 Stenkyrka Aftonbön lekman
19.00 Bro Ögonblick som förändrar livet... Gäst meddelas senare! ukr kr

24/11 kl. 18 Väskinde fsh Veckomässa ukr

25/11 kl. 17 Bunge tornrum Veckomässa lmh esm

26/11 kl. 17.30 Slite Betel Veckomässa, präst finns på plats för samtal 17-18 lmh

 

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Ett är nödvändigt

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi liljor, men inte vita och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 4, vers 29-31

Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då skall du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom. Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.

Epistel

Filipperbrevet kapitel 4, vers 10-13

Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 38-42

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 123, vers 1-4

En vallfartssång. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt.