Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

I och med att regeringen avvecklar deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 29 september 2021 kan kyrkorna nu öppna upp som vanligt igen.

För dig som vill besöka kyrkan innebär det att från och med 29 september finns det inte några coronarestriktioner kvar när det gäller antalet personer som får vara i kyrkorna.

OVACCINERADE BÖR FORTSÄTTA HÅLLA AVSTÅND
Tänk på att du som inte är vaccinerad bör fortsätta vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad eller för att sprida smittan vidare. Rådet från Folkhälsomyndigheten är att ovaccinerade ska fortsätta att hålla avstånd och undvika trängsel och särskilt undvika kontakt med personer som tillhör riskgrupper och/eller som är 70 år eller äldre. Läs mer på folkhälsomyndigheten.se

Följande som står här nedan i kalendern gäller för kommande veckor: 

 

Söndag 17 oktober 20 e tref. Att leva tillsammans
10.00 Rute Gudstjänst, Bungekören my esm Öppet nomineringsval till församlingsråd i Bunge-Rute-Fleringe efter gudstjänsten i Rute kyrka.
11.00 Hall Högmässa pa de
11.00 Fole Högmässa uke ms
13.00 Fårö Gudstjänst med mottagande av ambo och ljusbärare, Bungekören as esm. Kaffe och öppet nomineringmöte till Fårö församlingsråd efter gudstjänsten.

13.00 Slite Gudstjänst js de
18.00 Martebo Taizéudstjänst, Stenkyrka-Väskindekören pa ms
18.00 Gothem Gudstjänst my gw

onsdag 20 okt 12.00 Lärbro Middagsbön Peter Arkell

12.00 Forsagården Öppet hus med lunch kl. 12.30, 60:-, lotterier. Anmälan senast 18/10 till diakon Juana telefon 22 27 18.

17.00 Forsagården lokalen Resonansen (på nedre plan) Barnkören Nyckelpigorna framför några sånger. 

17.00 Bunge tornrum Veckomässa jsm esm

torsdag 21 okt 17.00 Slite Betel Veckomässa lmh

fredag 22 oktober 14.00 Tingsbrogården Gudstj. my ms

14.00 Slite församlingshem Otndag, Danne P: Ett Liv i bilder. servering

Söndag 24 oktober 21 e tref. Samhällsansvar
11.00 Slite Temagudstjänst pg me
11.00 Hejnum Högmässa ukr adh
11.00 Källunge Högmässa lmh bsg
14.00 Lummelunda Högmässa pa
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
18.00 Hellvi Högmässa pa me

tisdag 26 oktober 17.00 Slite Familjegudstjänst, barnkörer, måltid pg me

onsdag 27 okt 12.00 Lärbro Middagsbön Peter Arkell

torsdag 28 okt 17.00 Slite Betel Veckomässa lmh

lördag 30 oktober
18.00 Stenkyrka Konsert: Musik till tröst och perspektiv med Ad Fontes, my de

Söndag 31 oktober 22 e tref. Frälsningen
10.00 Bunge Gudstjänst js esm
11.00 Lärbro Högmässa måw de
11.00 Fole EFS Högmässa  me
11.00 Norrlanda Högmässa lmh
13.00 Fårö Högmässa js esm
16.00 Boge Gudstjänst my me
16.00 Martebo Gudstj. lekman de
18.00 Bro Ögonblick som förändrar livet...Gäst medelas senare måw

onsdag 3 nov:

NYTT! 11 -14 Gothem församlingshem Öppet hus med lunch kl. 12.

12.00 Lärbro Middagsbön Peter Arkell

12.00 Lummelunda församlingshem Sopplunch, kaffe & kaka. Anmälan till församlingspedagog Renée  tel. 072-713 27 42 senast 2/11 kl. 17. 

12.30- 13.15 Forsagården Allsång med Dan Eiderfors vid flygeln. Kom med och sjung kända låtar tillsammans.

13.00 Lärbro Forsagården Vi gör gravdekorationer till Krigsgravarna jb pa

17.00 Bunge tornrum Veckomässa jsm esm

torsdag 4 nov 17.00 Slite Betel Veckomässa lmh

fredag 5 november
Gothem församling: Musikandakt i kyrkorna med Gothemkören my Lööw
14.00 Tingsbrogården Allsång ms

14.00 Slite församlingshem Otndag, Nya församlingsprästen Petra Guteskär presenterar sig,  servering
16.00 Tingstäde Musikandakt pa

Lördag 6 november - Alla helgons dag Helgonen

kl 12-16 Öppen kyrka i Slite (stilla musik, möjlighet för enskilt samtal med präst, vi bjuder på kaffe)  

11.00 Vallstena Högmässa lmh
Utgår: 11.00 Bäl Högmässa
16.00 Bunge Minnesgudstjänst Bungekören js esm
16.00 Slite Musik till tröst pg me Tillfällig ljuständningsplats vid Ankaret Slite kyrka lör-sön
18.00 Boge Minnesstund i minneslunden pg me
19.00 Fårö Minnesgudstjänst Bungekören as js esm
19.00 Hangvar Minnesgudstj. Forsakören och Ensemblen ur Forsakören jb de
Utgår: 21.00 Lokrume Andakt i samband med ”Lokrume lyser”

Söndag 7 november - Sön e alla helgons dag Vårt evighetshopp
10.00 Lärbro Forsagården Djurminnesgudstjänst jb de
11.00 Tingstäde Högmässa med ljuständning pa esm
14.30 Kilåkern Gudstjänst my me
16.00 Väskinde Minnesgudstjänst måw ms
18.00 Rute Minnesgudstj. js esm
18.00 Lärbro Minnesgudstjänst, Väskinde Gospel och Gotland Soul & Gospel Choir jb de
18.00 Väskinde Minnesgudstjänst ukr ms
18.00 Othem Minnesgudstjänst, Slitekören my me
18.00 Hejnum Minnesgudstj. måw ms
18.00 Källunge Minnesgudstjänst Gothemkören lmh lööw

Tisdag 9 november kl. 12.30 Fole Missionshus Lunch, Pris 60 kronor. Anmälan senast måndag kl. 12.00 på tel. 36125. Underhållning med Ann Gardelius och Margit Westergren sjunger

onsdag 10 nov 12.00 Lärbro Middagsbön Peter Arkell
torsdag 11 nov 17.00 Slite Betel Veckomässa lmh

Söndag 14 november Sön f domsöndagen Vaksamhet &väntan
11.00 Slite Betel Högmässa lmh
11.00 Hangvar Högmässa pa de
11.00 Fole Högmässa helgesson adh
14.00 Lummelunda Högmässa pa de
16.00 Väskinde Mässa på teckenspråk måw de
18.00 Gothem Högmässa lmh

onsdag 17 nov 12.00 Lärbro Middagsbön Peter Arkell

17.00 Bunge tornrum Veckomässa jsm esm

torsdag 18 nov 17.00 Slite Betel Veckomässa lmh

fredag 19 november 14.00 Tingsbrogården Gudstj. my ms

14.00 Slite församlingshem Otndag, Eva Sjöstrand: Nätterna var våra, servering

Söndag 21 november - Domsöndagen Kristi återkomst
11.00 Hellvi Högmässa pa me
11.00 Hejnum Högmässa ukr adh
11.00 Norrlanda Gudstjänst my
13.00 Fårö Gudstjänst as esm
14.30 Kilåkern Gudstjänst my me
18.00 Slite Gudstjänst my me
18.00 Fole EFS Högmässa ukr
18.00 Stenkyrka Ljusmässa pa esm

 

 

Det är vi som tjänstgör:
Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, GW = Gudrun Wessman, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PA = Peter Arkell, PG = Petra Guteskär, UKR = Ulf Kundler Ridderstedt
Diakoner: JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl
Kantorer: GW = Gudrun Wessman, MS = Marie Sandell , ME = Matilda Ericsson
(Katarina Ridderstedt föräldraledig t.om. mars 2022) Organister: DE = Dan Eiderfors, ESM = Emelie Stolpe Marklund

Swisha kollekt till pastoratet nr 123 029 78 20, skriv i meddelandet: kollekt, vilken församling och ändamål.

Ny information uppdateras löpande om ev. när, var och hur gudstjänster kan firas framöver - håll utkik här i kalendern eller kontakta expeditionen eller annnan personal för senaste informationen. Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se.

Fina gudstjänster sänds på https://www.svtplay.se/gudstjanst Fira gärna i den gemenskapen!

Ibland kan man också vilja finna lite lugn och ro hemma. Gud krånglar inte till det. Sitt eller gå var du vill, samla dina tankar eller låt allt fara huller om buller. Säg det du behöver högt eller tyst. Bra ledord är tack, hjälp och förlåt. I en bön eller enskild andakt finns inga rätt eller fel. 
Om du vill ha stöd, så hittar du en enkel agenda, för gudstjänst hemma, med böner, texter och psalmer  här

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att leva tillsammans

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Rut kapitel 2, vers 8-12

Då sade Boas till Rut: ”Hör på, min dotter! Gå inte bort och plocka ax på någon annan åker, utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Du ser var de skördar, följ efter dem! Jag har sagt till karlarna att inte röra dig, och blir du törstig, så gå bara till krukorna och drick av vad de har öst upp.” Då föll hon ner med ansiktet mot marken och sade: ”Hur kan du vara så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är en främling?” Boas svarade: ”Jag har hört talas om allt vad du har gjort för din svärmor sedan din make dog, och hur du har lämnat dina föräldrar och ditt hemland och begett dig till ett folk som du inte kände förut. Må Herren löna dig för vad du har gjort, ja, må Herren, Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar, när du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar.” —

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 9, vers 36-43

I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe, och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen, där alla änkorna samlades kring honom och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sade: ”Tabita, stig upp!” Hon öppnade ögonen, och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Sedan kallade han in de heliga och änkorna och lät dem se hur hon stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe, och många kom till tro på Herren. Petrus stannade någon tid i Joppe hos Simon, en garvare.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 3, vers 31-35

Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 5-7

Sjung till Guds ära, lova hans namn, hylla honom som rider på molnen! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader, änkornas försvarare, Gud i sin heliga boning. Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.