Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, FE = Felix Egegren, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  AH = Anders Hallbäck, BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

 

Fredag 18 januari
14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my ah

Söndag 20 januari
2 sön e trettondagen - Livets källa
11.00 Rute Gudstjänst js esm
11.00 Slite Betel Mässa lmh me
11.00 Hejnum Högmässa fe al
15.00 Fårö fsh Gudstjänst js esm
15.00 Obs! flyttad till Lummelunda fsh Mässa lmh me
18.00 Hangvar kyrksal Gudstjänst js esm
18.00 Lokrume obs! vi är i gamla församlingshemmet! Gudstjänst fe al
18.00 Norrlanda Mässa lmh me

tisdag 22 januari
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
15.00 Slite kyrka Veckomässa js me

Torsdag 24 januari
14.00 Stuxgården Andakt jb ah
14.30 Havsgläntan Andakt jb ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa eg, 19.00 Mediation

Fredag 25 januari
14.00 Slite fsh Otndag, Gäst: trubadur Roy Cedergren sjunger och spelar

Söndag 27 januari 3 sön e trettond. - Jesus skapar tro
11.00 Tingstäde Polhemsgården Gudstjänst, kaffe lmh me
Fole Högmässa fe ms
Gothem fsh Gudstj. ab de
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
18.00 Hall Mässa ab de
Väskinde Mässa fe jb ms konfirmanderna

onsdag 30 januari
12.00 Lummelunda fsh Sopplunch, kaffe, Gäst: Musikprogram med kantor Marie Sandell 

torsdag 31 januari 18.40 Väskinde fsh Veckomässa eg

fredag 1 februari
14.00 Tingsbrogården Allsång ms

söndag 3 februari - kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus
11.00 Fleringe fsh Gudstj. js esm
Bäl Gudstjänst måw de
Källunge Gudstjänst lmh me
15.00 Fårö fsh Mässa js esm
Slite Mässa lmh me
Lärbro Familjegudstjänst med dopåtersamling jb de
Barnkören Nyckelpigorna
18.00 Lummelunda Taizemässa måw de

tisdag 5 februari
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
15.00 Slite kyrka Mässa js me

onsdag 6 februari
17.00 Fårösund Träffpunkten Familjegudstjänst
med dopåtersamling js me
18.00 Stenkyrka kapell Aftonbön lekmannaledd

torsdag 7 februari
14.00 Stuxgården Andakt js ah
14.30 Havsgläntan Andakt js ah

fredag 8 februari
14.00 Slite fsh Otndag, program

söndag 10 februari - 5 sön e trettond. - Sådd och skörd
11.00 Vallstena Mässa ab al
Fole EFS Gudstjänst fe
14.30 Kilåkern Gudstjänst my de
15.00 Väskinde Familjemässa barnkören fe ms
18.00 Hellvi sakristia Gudstj. ab al
Stenkyrka kapell Meditativ gudstjänst my de
Bro Ögonblick som förändrar livet: fe ms
gäst meddelas senare.

tisdag 12 februari
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
12.30 Fole EFS Lunch Anm. 361 25
15.00 Slite kyrka Mässa js me

onsdag 13 februari
11.00 Gothem fsh Öppet hus med lunch kl. 12.
13 Musikprogram med dagens gäst Anders Hallbäck

torsdag 14 februari
18.00 Vallstena Samtalsgrupp ab
19.00 Vallstena Gudstjänst ab ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa, eg

fredag 15 februari
14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my ms

lördag 16 februari
17.00 Fole EFS Kvällsmat Andakt inleder EFS årsmöte

söndag 17 februari - septuagesima - Nåd och tjänst
Sammanlyst för hela pastoratet:
11.00 Väskinde Högmässa som leds av biskop Thomas

tisdag 19 februari
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
15.00 Slite kyrka Mässa js me

onsdag 20 februari
11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus med lunch kl. 12
(60:-) lotteri, Musikprogram med gäst Anders Hallbäck

torsdag 21 februari
14.00 Stuxgården Andakt jb ah
14.30 Havsgläntan Andakt jb ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa, eg, 19.00 Meditation

fredag 22 februari
14.00 Slite fsh Otndag, program

söndag 24 februari - sexagesima - Det levande ordet
11.00 Tingstäde Polhemsgården
Gudstjänst, kaffe måw de
Norrlanda Gudstj. lmh me

14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me

15.00 Lokrume Mässa måw de
18.00 Obs! Mässa blir i Hall kyrka (istället för Forsagården) js me
Hejnum sockenmagasin Mässa måw de

tisdag 26 februari
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh

onsdag 27 februari
12.00 Stenkyrka folkets hus Sopplunch, kaffe, program

fredag 1 mars
14.00 Tingsbrogården Allsång ms

söndag 3 mars - fastlagssöndagen - Kärlekens väg
11.00 Fleringe fsh Mässa js esm
Martebo Mässa lmh me
Källunge Högmässa, med Andréa Bogren, Anton Linnerhed och Gothemskören. Avskedspredikan. Lunch i Bygdegården

15.00 Fårö fsh Mässa js esm
15.00 Slite Maskeradgudstjänst, Väskinde Gospel lmh de
Efterföljande fastlagsfest!

18.00; Gtj i Forsagården, med Andréa Bogren, Gunilla  Angelöv och Viva Norr. Efter gtj blir det semlor och fika. (vi är alltså i Forsagården istället för Hall!)

18.00 Fole Mässa fe al

tisdag 5 mars
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
15.00 Slite kyrka Mässa js me

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

Andra söndagen efter trettondedagen

Evangelietexten handlar om när Jesus mötte en samarisk kvinna vid Sykars brunn.

Tema

Livets källa

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 55, vers 1 - 4

Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar! Förse er med säd, så att ni får äta! Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala! Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till furste och härskare över dem.

Epistel

Johannes uppenbarelse kapitel 22, vers 16 - 17

Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.” Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

Evangelium

Evangeliet enligt Johannes kapitel 4, vers 5 - 26

och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.” Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.” Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 19, vers 2 - 7

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord. Där har han rest ett tält åt solen, den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Den stiger vid himlens ena ände och når i sitt kretslopp den andra. Ingenting är gömt för dess glöd.