Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, FE = Felix Egegren, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, RS= Ragnar Svenserud  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  AH = Anders Hallbäck, BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

 

 

 

onsdag 13 mars
11.00 Gothem fsh Öppet hus med lunch kl. 12.
Gäst: Ragnar Håkansson, Psalmodikon och körsång.
19.00 Fårö Passionandakt hos Malin Fredlund, Skär

19.00 Källunge bygdegård Passionsandakt 

torsdag 14 mars 17 Bunge tornrum Taizémässa js ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa fe

fredag 15 mars
14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my ms

lördag 16 mars
9.00-16 Lummelunda fsh Kyrkvärdsdag
15.00 Lummelunda Mässa

Söndag 17 mars 2 sönd i fastan - Den kämpande tron
11.00 Rute Gudstjänst js esm
11.00 Tingstäde Polhemsgården Gudstjänst my de
11.00 Lokrume sockenhus Högmässa fe al
15.00 Fårö fsh Gudstjänst js esm
15.00 Norrlanda Mässa fe al
18.00 Hangvar kyrksal Gudstjänst js de
18.00 Slite Obs! i kyrkan Taizégudstjänst, Slitekören my me
18.00 Bro Ögonblick som förändrar livet:  ”Allra käraste syster” 2001 blev Charlotta Harrsjö Grahns syster påkörd på ett övergångställe av en drogpåverkad man.Det var dagen efter hennes 27-års dag och i fickan hade hon sin bröllopsinbjudan; hon och hennes fästman skulle ha gift samma år, men nu blev det inte så. Många blev berörda av händelsen och mångas liv har påverkats direkt och indirekt av hennes liv och de 17 år hon levde med sin hjärnskada. För drygt ett år sedan, den 4 mars 2018 dog Charlottas syster. Nu kommer Charlotta till Bro kyrka och berättar om sin ”Allra käratse syster”. fe al

 tisdag 19 mars
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
15.00 Slite kyrka Mässan utgår!
19.00 Hellvi Passionsandakt hos fam. Forsblom, Hellvi Vivlings 356, Baumann

19.00 Väskinde Passionsandakt hos Ingela och Ragnar Håkansson Själsö Krokvägen 9, Egegren

onsdag 20 mars
11.30 Lärbro Forsagården  Öppet hus med lunch kl. 12
lotteri.  (60:-) ”Så låter min psalm...” med diakon Maria Ynderdahl
19.00 Fleringe Passionsandakt hos Siv Mehlqvist och Per Öberg, Sunnerstam

19.00 Stenkyrka Passionsandakt hos P-O Björkegren (Gräne 817), Ynderdahl
19.00 Gothem Passionsandakt hos Silvéns i Kyrkbinge

torsdag 21 mars
14.00 Stuxgården Andakt jb ah
14.30 Havsgläntan Andakt jb ah

17 Bunge tornrum Taizémässa js ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa fe, 19 Meditation

fredag 22 mars

14.00 Fårösund Stuxgården Fårörfröjd sjunger vårsånger esm
14.00 Slite fh Otndag, gäst: Roland Olsson Gotlandskännare & författare

Söndag 24 mars jungfru marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk
11.00 Slite Mässa lmh me Sitekören, Våfflor
11.00 Hejnum sockenmagasin Högmässa fe de
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me

15.00 Martebo Baracken Gudstjänst våfflor my al
18.00 Lärbro Mässa lmh de Forsakören
18.00 Väskinde Mässa fe jb me med konfirmanddop, dopfest
18.00 Källunge bygdegård Gudstjänst my al

tisdag 26 mars
12.00 Slite Betel Sopplunch lmh
17.00 Slite kyrka Familjegudstj. kvällsmat js me

19.00 Hangvar Passionsandakt hos fam. Andersson, Kappelshamn Flenvikevägen 98, 19.00, Baumann

19.00 Lokrume sockenhus Passionsandakt, fe

onsdag 27 mars
8.30 Lärbro Forsagården Mässa, biskop Thomas

12.00 Martebo Baracken Sopplunch kl. 12. program

 17.00 Lärbro Forsagården Pastagudstjänst, invigning av körrummet i forsagården! Nyckelpigorna, Baumann, pasta serveras efteråt! 
19.00 Tingstäde Passionsandakt hos Lena Johansson  (Lunds 724)
Gothem församling Passionsandakt

19.00 Rute Passionsandakt hos Gunvor Bogren Puttersjaus 460 js

torsdag 28 mars
14.00 Stuxgården Andakt js ah
14.30 Havsgläntan Andakt js ah

17.00nBunge tornrum Taizémässa js ah

18.40 Väskinde fsh Veckomässa fe

fredag 29 mars
14.00 Tingsbrogården Allsång ms
18.30 Fole EFS Ekumenisk bön- & lovsångskväll, Maria Smeds

lördag 30 mars
15.00 Boge Passionsandakt hos Hanssons (Hägvide 521)
18.00 Väskinde Gospelkonsert: Väskinde Gospel de

söndag 31 mars Midfastosöndagen - Livets bröd

11.00 Fleringe fsh Gudstj. js esm
Slite Betel Gudstj. lmh me
Fole EFS Gudstjänst my ms, våfflor, scouterna medverkar
15.00 Fårö fsh Familjegudstj. js esm
Lummelunda Gudstjänst barnkören Tersklangen my ms
Drop-in lunch från 12.30 och pyssel mm. kl. 13.30 - 15.
18.00 Hall Mässa lmh de
Gothem fsh Psalmkväll allsång med Gothemskören
led. Kjell-Åke Stenström rs

tisdag 2 april
19.00 Hall Passionsandakt hos familjen Norman jb
Bro Passionsandakt hos Carin Jakobsson (Lilla Åby 716)

onsdag 3 april
19.00 Norrlanda Passionsandakt hos Kristiansson (Mangsarve 175)
Martebo Passionsandakt hos Reneé Strage Nylander (Binge gård) my

torsdag 4 april
14.30 Stuxgården Gudstjänst js ah
17.00 Bunge tornrum Taizémässa js ah

lördag 6 april
9.30 Bro Morgonmässa fe
15.00 Boge Passionsandakt hos Anna Arvidsson (Klinte 176) lmh

söndag 7 april 5 sön i fastan - Försonaren

11.00 Hellvi Gudstjänst jb ah
Slite Mässa lmh me
Fole Högmässa fe al
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
15.00 Stenkyrka kapell Mässa måw ah
18.00 Vallstena Mässa rs me
19.00 Hejnum Aftonsång fast adh

tisdag 9 april
19.00 Fole Passionsandakt hos fe Marie-Louise och Beatrice Andersson (Stora Hellvigs 270)

onsdag 10 april
18.30 Väskinde Påskvandring: Föj med på en dramatiserad rundvandring om Jesus intåg i Jerusalem till uppståndelsen. För alla åldrar...

19.00 Lummelunda Passionsandakt hos Anne Mousa Ståhl (Tjaulsv. 27) my
Vallstena Passionsandakt hos Björksveds (Grinds 706) rs

torsdag 11 april
17.00 Bunge tornrum Taizémässa js ah

 fredag 12 april
14.00 Tingsbrogården Gudstj. fe

 söndag 14 april Palmsöndagen - Vägen till korset

11.00 Rute Mässa js esm
Lärbro Gudstjänst jb bsg Gothemsglädje sjunger & spelar
Födelsedagsfirande av församlingens jubilarer
Slite Betel Gudstj. måw al
Väskinde Högmässa fe ms
Väskinde barnkör och Stenkyrka-Väskindekören
15.00 Fårö Mässa js esm
Tingstäde Gudstjänst fe ms Barnkören Tersklangen
Stenkyrka-Väskindekören
15.00 Norrlanda Gudstj. måw al

måndag 15 april
19.00 Lärbro Konsert med vokalensemblen Ad Fontes och dansare (Påskfestivalen)

tisdag 16 april
19.00 Bäl Passionsandakt hos Eva och Arne Nyroth (Ösalve 127)

 

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

Jungfru Marie bebådelsedag

Bebådelse handlar om att göra klart något. På Marie bebådelsedag hör vi berättelsen om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn. Hon ska ge barnet namnet Jesus och han ska kallas den högstes son. Guds vilja och mening med hennes liv blir klar för henne. Hon undrar först hur det ska ske, ogift som hon är och trolovad med Josef. Men ängeln kommer med Guds löfte om att vara nära henne. Den säger till henne att inte vara rädd. Maria vågar säga ja till sitt uppdrag och sjunga sin sång - som Lukasevangeliet återger och som fått namnet Marias lovsång (Lukasevangeliet 1:46-55). Marias lovsång har blivit körverk, psalmer och sånger i många olika varianter och är en klassisk kristen bön. I sången ryms Marias tro och tillit. Den bär hennes visshet om att Gud är nära och samtidigt är den som vänder uppochned på maktstrukturer. "Härskare skall störtas och ringa upphöjas", sjunger Maria. Den Gud som Maria jublar över från botten av sin själ ger kraft för att ta sig an uppdraget för livet och världens skull. I den tron kan Maria leva sitt liv som kommer att rymma all mänsklig glädje och smärta. Både den fjärde söndagen i advent och Marie bebådelsedag som firas i mars handlar om Maria.

Tema

Guds mäktiga verk

Liturgisk färg

Vit. Byte till violett/blå efter kl 18

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 5, vers 2 - 4

Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det längesedan förflutna. Ja, folket skall vara utlämnat till dess hon som skall föda har fött. Då skall de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, och folket skall bo i trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden.

Epistel

Till de kristna i Rom kapitel 4, vers 18 - 21

Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: 'Så talrik skall din avkomma bli.' Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft — han var omkring hundra år gammal — och att Saras moderssköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 26 - 38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 147, vers 7 - 15

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen, han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.