Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, KH= Karin Hansson, LMH = Lena Maria Hagensen, MBR = Maj Britt Rondahl, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, RS= Ragnar Svenserud, UKR = Ulf Kundler Ridderstedt  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  AH = Anders Hallbäck, BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organist: DE = Dan Eiderfors

Sommarkonferens i tältet vid Krampbro Fole (ICA)
14 - 18 augusti
Onsdag - fredag 19.30
Lördag 18.00, Söndag 11.00
Tema: ”Först måste evangeliet
förkunnas för alla folk”
Ungdomar medverkar med sång
predikan & vittnesbörd

 

fredag 16 augusti
14.00 Tingsbrogården Allsång ms

söndag 18 augusti 9 e trefaldighet - Goda förvaltare

11.00 Hall Gudstj. b. forsblom de
Slite Betel Mässa lmh bsg
Fole EFStältet vid Krampbro (ICA) Gudstjänst, kaffe, Maria Smeds
Väskinde Mässa kh ms
18.00 Gothem Mässa kh bsg
18.00 Hellvi Sommarmusik: lmh de Uruppförande av ”Jag skall vara” med musik av Cecilia Franke och text: Lars-Magnus Magnusson
Ad Fontes, Maria Wernberg violin, Henning Fredriksson cello, Dan Eiderfors piano & dirigent. Hellvi hembygdsförening bjuder på mingel efter konserten. 

torsdag 22 augusti
14.30 Stuxgården Havet Andakt js

lördag 24 augusti
10-16 Betel Slite Servering av Saffranspannkaka med mera. 14.00 Slite Betels trädgård Musikunderhållning med Jim Huth som spelar & sjunger stämningsfulla sånger

söndag 25 augusti 10 e trefaldighet - Nådens gåvor

11.00 Bunge Mässa js esm
11 Slite parken (Slite marknad)Friluftsgudstjänst lmh me
11.00 Hejnum Mässa på teckenspråk måw de
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
15.00 Fårö Nantens hus js esm Mässa, Sång: Cilla Lauterwik & Annelie Utas, Korvgrillning
15.00 Norrlanda Konsert: Kören ”En sång för alla”,
Ledare Marketta o Björn Hedén Tomas Boström rs
18.00 Hall Mässa js de
19.00 Lummelunda Aftonbön t. persson, l. lundahl

onsdag 28 augusti
18.00 Fole Kyrkogårdsvandring

fredag 30 augusti
14.00 Tingsbrogården Gudstj. my

söndag 1 september 11 e trefaldighet - Tro och liv

11.00 Lärbro Gudstjänst js esm

11.00 Othem Mässa lmh me
11.00 Fole Mässa måw de
15.00 Hallshuks kapell Gudstj. PRO kyrksöndag, kaffe js esm
18.00 Martebo Gudstjänst my
18.00 Källunge Gudstjänst lmh me
18.00 Väskinde Mässa måw de

torsdag 5 september
14.30 Stuxgården Havet Andakt jb

söndag 8 september 12 e trefaldighet - Friheten i Kristus

11.00 Stenkyrka Mässa måw ms esm
återöppnande av kyrkan, Körsång, biskop Thomas
14.30 Kilåkern Gudstjänst an ms, Sång: Marie Sandell
15.00 Fårö Gudstjänst as esm

måndag 9 september
14.00 Stuxgården Allsång jb ah

tisdag 10 september
12.00 Slite Betel Sopplunch
12.30 Fole EFS Lunch Anm. 361 25
Program meddelas senare
fredag 13 september
14.00 Tingsbrogården Allsång ms

lördag 14 september
9.30 Slite Betel Melodikryss med frukost lmh
16.00 Lärbro Konsert med Örnsköldsviks motettkör

söndag 15 september
13 e trefaldighet - Medmänniskan

11.00 Boge Mässa lmh me
11.00 Tingstäde Gudstjänst my kr
11.00 Väskinde Mässa måw ms
18.00 Hellvi Mässa lmh me
18.00 Fole EFS Gudstjänst my ms, Sång: Marie Sandell
18.00 Vallstena Mässa måw kr

onsdag 18 september
11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus med lunch (60:-)
Program: Musikkryss

torsdag 19 september
14.30 Stuxgården Havet Andakt jb
lördag 21 september
18.00 Stenkyrka Orgelkonsert: Claes Holmgren my
22.00 Fårö Musikgudstjänst under Fårönatta med Bungekören, Hundra marschaller tänds!
(Kollekt till Världens Barn) as js esm

 söndag 22 september
14 e trefaldighet - Enheten i Kristus

11.00 Hall Gudstjänst jb de
11.00 Slite Betel Gudstjänst lmh, Predikan: Anna Ljung
Avskedsgudstj. Musik: Cilla Lauterwik
11.00 Gothem Mässa rs kr
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh de
18.00 Rute Gudstjänst an esm
18.00 Lummelunda Gudstjänst, t. persson, l. lundahl
18.00 Väskinde Mässa måw de

fredag 27 september
14.00 Tingsbrogården Gudstj. my
lördag 28 september
17.00 Hejnum Mässa lmh
måndag 23 september
14.00 Stuxgården Allsång jb ah

söndag 29 september
Den helige Mikaels dag - Änglarna

11.00 Lärbro Sensommarmusik: Forsakören & barnkören
lokala musikförmågor jb de
11.00 Martebo Gudstjänst my me
11.00 Bro Pilgrimsmässa lmh
Per-Eive Berndtsson & Maria Smeds
12.30 Lärbro Orgelkonsert: Dan Eiderfors
18.00 Bäl Gudstjänst my de
18.00 Norrlanda Gudstjänst jb me

Gotlands kristna råds forum
Betel Slite 29 september 17.00
”Gud bygger sin församling - och vi får vara med!”
Föredrag av Per-Eive Berndtsson
Servering och förhandlingar

 

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, KH= Karin Hansson, LMH = Lena Maria Hagensen, MBR = Maj Britt Rondahl, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, RS= Ragnar Svenserud  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  AH = Anders Hallbäck, BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organist: DE = Dan Eiderfors

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 19, vers 3-8

Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk — ty hela jorden är min — och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.” När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 12, vers 3-8

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 18, vers 18-22

Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.