Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, FE = Felix Egegren, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

 

fredag 16 november
14.00 Slite fsh Otndag
Fåröförfattaren Ronnie Lundin berättar om sina böcker och författarskap.

lördag 17 november
18.00 Källunge Helgmålsbön
Faurés Requiem med pastoratets körer och musiker
al de esm me ms ab

Söndag 18 nov - sönd f domsöndagen
Vaksamhet och väntan
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh bsg

11.00 Fole EFS Gudstjänst, lekmannaledd
18.00 Lärbro Högmässa med Faures Requiem
pastoratets körer o musiker, Annica Yttergren, solist, Marie Sandell, violin
Pred. Martina Åkeson Wollbo
al de me ms ab fe lmh måw

tisdag 20 november
12.00 Slite Betel Sopplunch inleds med Middagsbön lmh
15.00 Slite kyrka Veckomässa js me

onsdag 21 november
11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus med lunch (60:-) Program: Melodikryss
12.00 Lummelunda fsh Sopplunch, kaffe, Gäst: Anna Mathers från företaget Chili Gotland 

torsdag 22 november
18.00 Slite Betel Sinnesrocafé my

fredag 23 november
14.00 Bro Tingsbrogården Gudstjänst my ms

lördag 24 november
18.00 Boge Musikgudstjänst: "Kärleken är vägen; Musik på vägen till Emmaus". ”En slags önskemusikgudstjänst” med musik av Bach, Metallica, Skifs, Wiehe, Darin m fl. Medverkande: Anton Linnerhed; orgel och cello; Anneli Utas, sång; Anna Arvidsson, sång; Viva Norr: Ingrid Ahlqvist, Gunilla Angelöf, Carina Ahlqvist, Caroline Bengtsson, Susann Söderdahl.Lena Maria Hagensen, präst

 

Söndag 25 nov - domsöndagen - Kristi återkomst
11.00 Hangvar Gudstjänst my me
11.00 Hejnum Mässa fe wessman
11.00 Norrlanda Högmässa lmh al
15.00 Slite Betel Mässa lmh me
18.00 Lummelunda Gudstj. my al
18.00 Bro Ögonblick som förändrar livet. fe me
gäst meddelas längre fram

tisdag 27 november
12.00 Slite Betel Sopplunch inleds med Middagsbön lmh
15.00 Slite kyrka Veckomässa js me

torsdag 29 november
14.00 Stuxgården Andakt jb
14.30 Havsgläntan Andakt jb
18.00 Slite Betel Sinnesrocafé lmh
18.00 Gothem fsh Filmkväll: Vägen till Betlehem ab jb

fredag 30 november
14.00 Slite fsh Otndag Välkommen till en eftermiddag med överraskningar
19.00 Fole EFS Syföreningsauktion Körgruppen Viva Norr fe

 

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

Söndagen före domssöndagen

Tema

Vaksamhet och väntan

Liturgisk färg

Grön (eller violett/blå)

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Sefanja kapitel 3, vers 8 - 13

Vänta därför, säger Herren, tills jag träder fram och vittnar mot dem. Jag har beslutat att kalla samman folk och riken för att tömma min vrede över dem, all min glödande harm. Ty hela jorden skall förtäras av min lidelses eld. Då skall jag förvandla folken, så att de alla talar med rena läppar, åkallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra. Från andra sidan floderna i Kush skall man frambära offer till mig. Den dagen skall du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Då skall jag befria dig från de stolta och högmodiga. Du skall inte längre förhäva dig här på mitt heliga berg. Jag skall lämna kvar hos dig en arm och ödmjuk skara. Herrens namn skall bli deras tillflykt. De som då är kvar av Israel skall aldrig göra orätt och aldrig uttala en lögn, falska ord skall aldrig komma ur deras mun. Den hjorden skall beta och vila tryggt utan att skrämmas av någon.

Epistel

Johannes uppenbarelse kapitel 3, vers 10 - 13

Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 25, vers 1 - 13

Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 139, vers 1 - 18

För körledaren. Av David, en psalm. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.