Meny

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

med anledning av myndigheternas rekommendationer så kan gudstjänster och samlingar komma att anpassas eller ställas in - håll utkik här i kalendern eller kontakta ansvarig för senaste informationen. vi fortsätter att fira gudstjänst, men inte med fler än 50 deltagare. 


För dig som av någon anledning inte kan vara med fysiskt - vi firar för dig med! Du kan maila förbönsämnen till martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Fina gudstjänster sänds på https://www.svtplay.se/gudstjanst Fira gärna i den gemenskapen!

Ibland kan man också vilja finna lite lugn och ro hemma. Gud krånglar inte till det. Sitt eller gå var du vill, samla dina tankar eller låt allt fara huller om buller. Säg det du behöver högt eller tyst. Bra ledord är tack, hjälp och förlåt. I en bön eller enskild andakt finns inga rätt eller fel. 
Om du vill ha stöd, så hittar du en enkel agenda, för gudstjänst hemma, med böner, texter och psalmer  här

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PA= Peter Arkell, RS= Ragnar Svenserud, UKR = Ulf Kundler Ridderstedt  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors ESM= Emelie Stolpe Marklund

fsh = församlingshem

 

fredag 29 maj 14.00 Tingsbrogården Allsång utgår

lördag 30 maj
10.00 Fårö Konfirmation framflyttad
UTGÅR: 14 Tingstäde Föredrag i kyrkan: Jan Eliasson
15.00 Lärbro Konfirmation framflyttad!

 söndag 31 maj
Pingstdagen - Den heliga anden
10.00 Bunge Mässa, Bungekören
Charlotta Harrsjö Grahn avtackas js esm
11.00 Boge Gudstjänst my me körgrupp ur Slitekören
11.00 Källunge Mässa pa kr

NYTT: 13.00 Fårö Mässa, sångare ur Bungekören
14.30 Kilåkern Gudstjänst utgår!
16.00 Väskinde Högmässa pa ms
19.00 Hellvi Mässa js esm
19.00 Lummelunda Gudstjänst lekaman kr

Måndag 1 juni - Annandag pingst

Nytt: 19 Hallshuk flyttad till Bro kyrka Gospelkonsert med Väskinde Gospel, mässa ukr de 

19 Väskinde Högmässa flyttad till Bro kyrka kl. 19

 Tisdag 2 juni 18.00 Väskinde fsh Veckomässa ukr

Onsdag 3 juni: 17.00 Lärbro En liten konsert med barnkören Nyckelpigorna, Dan, Juana & Ann-Charlott

17.00 Bunge tornrum Veckomässa js me

Torsdag 4 juni 17.30 Slite Betel Veckomässa lmh

lördag 6 juni
Allt utgår: Slite parken Nationaldagsfirande
Slite kyrka Nationaldagskonsert: Slitekören 80 år, Slite kyrka 60 år och Othem kyrkliga syförening 145 år!
Fårö Konsert: Birkerödkören från Danmark
Gothem Konsert: Kören Smakfulla

söndag 7 juni
Heliga trefaldighet Gud - Fader, Son, Ande

10.00 Rute Gudstjänst js SPF kyrksöndag
Martebo Gudstjänst my de
11.00 Othem Gudstjänst jb de
Utgår: Kilåkerns Gudstjänst 
16.00 Väskinde Högmässa js me
18.00 Gothem Mässa js
18.00 Hejnum Aftonsång
19.00 Hall Gudstjänst, Frey Franzén, fiol jb de

 Tisdag 9 juni 18.00 Väskinde fsh Veckomässa ukr

Utgår: torsdag 11 juni Stuxgården Andakt

Torsdag 11 juni 17.30 Slite Betel Veckomässa lmh

fredag 12 juni
Utgår: Tingsbrogården Gudstjänsten 
Utgår: Stenkyrka Konsert med Sångsällskapet Nio sångare

lördag 13 juni
18.00 Lummelunda pa måw ukr kr persson
Sommarkonsert  och invigning av nya orgeln, lokala förmågor & sångare

söndag 14 juni
1 sön e tref - Vårt dop

09.00 Väskinde Sandkull-Annas stuga Friluftsgudstj. ukr ms
10.00 Stenkyrka Mässa med Sommarpsalmer pa kr
11.00 Hellvi Mässa på teckenspråk måw de
Utgår: Kilåkerns Gudstjänst
16.00 Väskinde Högmässa ukr ms
18.00 Norrlanda fornstuga Friluftsgudstj. Gothemkören kr lekman
19.00 Fole EFS Musikgudstj. ”Stenkyrka-Väskindekören
med solister sjunger in sommaren” ukr ms

 Tisdag 16 juni 18.00 Väskinde fsh Veckomässa ukr

Onsdag 17 juni 17.00 Bunge tornrum Veckomässa js me

Torsdag 18 juni 17.30 Slite Betel Veckomässa lmh

Ev. fredag 19 juni 13.00 Bungemuseet Andakt boman

lördag 20 juni
Midsommardagen - Skapelsen

9.00 Bäl Gårdskorset (vid kyrkan) Gudstjänst måw me
10.00 Fleringe Gudstjänst js
13.00 Elinghem ödekyrka jb de Gudstjänst ta med fikakorg! Norra Gotlands folkdansgille Inställt vid regn!
Vallstena Alvena lindaräng Gudstjänst my
14.00 Boge Vike minnesgård Gudstjänst, Musik: Sofia Lilja & Matilda Ericsson lmh me
OBS! Detta är på söndag 21/6: 21.00 Fårö Digerhuvud Gudstjänst Bungekören

 söndag 21 juni
Johannes Döparen-Den Högstes profet

10.00 Martebo Binge änge Gudstjänst med picknick my
11.00 Slite Betel Mässa lmh me
Gothem Högmässa js de
Hejnum Högmässa ukr kr gästande musiker
16.00 Väskinde Högmässa ukr kr
19.00 Hallshuks kapell Sommarmusik: Forsakören js de
Lokrume Lauks gård Gudstjänst ukr kr

 Tisdag 23 juni 18.00 Väskinde fsh Veckomässa ukr

Utgår: torsdag 25 juni 14.30 Stuxgården Andakt 

Torsdag 25 juni 17.30 Slite Betel Veckomässa lmh

fredag 26 juni
19.00 Martebo Konsert: ”Jazz, pop, folk & psaltarpsalm - egenskriven musik av kantor Katarina.” pa

Lördag 27 juni Pilgrimsvandring från St Olofsholm till Barläst. Start med mässa kl 10 vid  St Olofsholm och anländer ca 15 till Barläst.

söndag 28 juni
3 sön e tref - Förlorad & återfunnen

11.00 Othem Mässa lmh jb
Källunge Gudstjänst, Jordgubbstårta ukr
Utgår: Kilåkerns Gudstjänst
16.00 Väskinde Högmässa ukr
19.00 Tingstäde Aftonbön lekman
22.00 Ganns ödekyrka Andakt ukr

 Tisdag 30 juni 18.00 Väskinde fsh Veckomässa ukr

 

Det är vi som tjänstgör: Präster: AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo, PA= Peter Arkell, RS= Ragnar Svenserud UKR= Ulf Kundler Ridderstedt  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, KR = Katarina Ridderstedt ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organist: DE = Dan Eiderfors

 

Annandag Pingst

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Andens vind över världen

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor, eller kvistar med äppelblom och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 44, vers 1-8

Men lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel, som jag har utvalt. Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig: Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag har utvalt. Jag skall gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. De skall skjuta upp som grönskande popplar, som pilträd vid vattenströmmar. En skall säga att han tillhör Herren, en skall bära Jakobs namn, en skall skriva att han är Herrens och hedras med namnet Israel. Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag. Vem är som jag? Må han ge sig till känna, förklara och bevisa det för mig. Vem har i förväg kungjort det som händer? Låt dem berätta för oss vad som skall ske. Var inte förfärade, hys ingen fruktan! Kungjorde och berättade jag det inte i förväg? Ni är mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag, någon klippa som jag inte vet om?

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2, vers 36-41

Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.” Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte.” De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 12, vers 44-50

Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 68, vers 10-14 och 20-21

Ett ymnigt regn lät du falla, o Gud, ditt kraftlösa land gav du styrka. Där fick din skara bo, du sörjde för de arma i din godhet, o Gud. Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet. Kungar och härar flyr, de flyr, husfrun fördelar bytet. Skall ni då ligga stilla i fållorna? Duvans vingar är täckta av silver och fjädrarna av rödaste guld. Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning. Vår Gud är en räddande gud, Herren, vår härskare, för oss bort från döden.