Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kalender - gudstjänster

Hitta din gudstjänst i kalendern för Norra Gotlands pastorat! Det finns alltid en gudstjänst som passar dig! Prova gärna en annan kyrka än den du brukar gå i. I dagens måste-samhälle, behövs lite vara-påfyllning. Till kyrkan får du komma som du är, och låta själ och ande ta plats i gemenskap med flera.

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer:  BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton LinnerhedTisdag 18 september
12.00 Slite Betel Sopplunch (30:-) inleds med Middagsbön

Onsdag 19 september
11.30 Lärbro Forsagården Öppet hus med lunch (60:-)
Gäster: Gentlemannakören
12.00 Martebo Baracken (Stenkyrkas sopplunch flyttad till 10 okt!) Sopplunch, program
18.00 Stenkyrka kapell  Aftonbön lundahl, persson

Torsdag 20 september
14.00 Stuxgården Andakt js
14.30 Havsgläntan Andakt js

Fredag 21 september
14.00 Slite fsh Otndag Gäst: Majvor Östergren som berättar om Tingsplatser på Gotland.

Söndag 23 sept 17 e. trefaldighet - Rik inför Gud
11.00 Gothem Kontraktshögmässa med biskop Thomas Pettersson, Väskinde Gospel ab måw de, förtäring i bygdegården
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
18.00 Elinghem Gudstjänst i marschallers sken, Sång: Thomas Persson my
18.00 Hejnum Aftonsång lekmannal.
18.00 Väskinde Mässa ab jb bsg

Tisdag 25 september
12.00 Slite Betel Sopplunch inleds med Middagsbön, Vernissage på Lillemor Hallbergs utställning
15.00 Slite kyrka Mässa js me

Fredag 28 september
14.00 Tingsbrogården Gudstj. my ms

Lördag 29 september
11.00 Boge Gudstjänst Slitekören lmh me Bogedagen

Söndag 30 sept Helige Mikaels dag - Änglarna
Vi samlar in druvor till nattvardsvinet!
11.00 Fleringe Gudstjänst js esm
11.00 Lummelunda Skördegudstjänst my de
11.00 Källunge Mässa lmh me
14.30 Kilåkern Gudstjänst my ah

15.00 Fårö Mässa js esm

15.00 Othem Mässa lmh me
18.00 Lärbro Ögonblick som förändrar livet: Gäster: Camilla och Leo från Bröstcancerföreningen ROSA, Väskinde Gospel, andakt my de
18.00 Fole Mässa js esm

tisdag 2 oktober
12.00 Slite Betel Sopplunch inleds med Middagsbön lmh
15.00 Slite kyrka Veckomässa js me
onsdag 3 oktober
08.30 Lärbro kyrka Mässa js me
17.00 Väskinde fsh Pastapredikan, Barnkören, kvällsmat ms
18.00 Slite Betel Cafékväll Kenneth Pettersson från
organisationen Open Door berättar om kristen förföljelse

torsdag 4 oktober
14.00 Stuxgården Andakt jb
14.30 Havsgläntan Andakt jb
18.00 Vallstena Samtalsgrupp ab
19.00 Vallstena Gudstjänst ab k-å stenström
fredag 5 oktober
14.00 Slite fsh Otndag
”Birger Sjöberg i ord och ton”
med Gentlemannkören
lördag 6 oktober
9.30 - 15.15 Lärbro Forsagården
Välkommen till en inspira- tionsdag med workshop, lunch och föredrag.

Söndag 7 oktober 19 e. trefaldighet Trons kraft
11.00 Hangvar Gudstjänst jb de
11.00 Slite Betel Mässa lmh me
11.00 Lokrume Gtj. my wessman
11.00 Gothem Högmässa ab al
14.30 Kilåkern Gudstjänst lmh me
18.00 Stenkyrka kapell Gudstjänst my de
Väskinde Mässa, konfirmanderna ab jb al

tisdag 9 oktober
12.00 Slite Betel Sopplunch
inleds med Middagsbön lmh
12.30 Fole EFS Lunch Anm. 361 25
gäster: Irene och Roberth Johansson ”med sång och humor i bagaget”
15.00 Slite kyrka Veckomässa js me

onsdag 10 oktober
11.00 Gothem fsh Öppet hus med lunch kl 12. Program
12.00 Stenkyrka Folkets hus
Sopplunch, gäster: Irene och Roberth Johansson ”med sång och humor i bagaget”
torsdag 11 oktober
18.00 Slite Betel Cafékväll med Irene och Roberth Johansson framför Lina Sandell program

 

Det är vi som tjänstgör:

Präster: AB = Andréa Bogren, AS = Agneta Söderdahl, JS = Johan Sunnerstam, LMH = Lena Maria Hagensen, MÅW = Martina Åkeson Wollbo,  Diakoner: AN = Anita Nordin, JB = Juana Baumann, MY = Maria Ynderdahl. Kantorer: BSG = Birgit Sjöstedt Gahnfelt, ESM = Emelie Stolpe Marklund, ME= Matilda Ericsson, MS = Marie Sandell. Organister: DE = Dan Eiderfors, AL = Anton Linnerhed

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1 - 4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Johannes första brev kapitel 2, vers 15 - 17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 6, vers 19 - 24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren kapitel 49, vers 6 - 12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.