Kontakt - Personal

Söker du personal, vill boka dop,begravning, lokal, frågor om kyrkogårdar eller annat. Här hittar du alla kontaktuppgifter

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Präster

Kyrkoherde Norra Gotlands pastorat
Martina Åkeson Wollbo
0498-22 27 02
072-7122702 
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

 

Präster:

Johan Sunnerstam 
0498-222703
072-7142703 
johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 

Lena-Maria Hagensen 
0498-22 27 07
072-732 27 07 
lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se

 

Ulf Kundler Ridderstedt 
0498-22 27 06
072-709 27 06
ulf.kundler.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 
Petra Guteskär
0498-22 27 28
073-31 62 281 

Peter Arkell
0498-22 27 04
072-73 22 704 
peter.arkell@svenskakyrkan.se

Diakoner

Juana Baumann
0498-22 27 18
juana.baumann@svenskakyrkan.se

Maria Ynderdahl
0498-22 27 16
maria.ynderdahl@svenskakyrkan.se

 

kyrkomusiker

 

Fårö & Bunge-Rute-Fleringe 
Emelie Stolpe Marklund, organist
0498- 22 27 11, 072-7102711 (sms) 
emelie.stolpe.marklund@svenskakyrkan.se

 
Forsa 

Dan Eiderfors, organist
0498-222710, 072-7122710 (sms) 
dan.eiderfors@svenskakyrkan.se

 
Stenkyrka

Katarina Ridderstedt föräldrarledig t.o.m 1/3 2021
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Marie Sandell, 0498- 22 27 12, 072- 512 27 12 marie.sandell@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge 

Matilda Ericsson, kantor 
0498-222715, 072-7162715 matilda.ericsson@svenskakyrkan.se 

 
Gothem

Katarina Ridderstedt föräldrarledig t.o.m 1/3 2021
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 

Barn- & ungdomsansvariga, pedagoger

 

Stenkyrka

Karolina Stenström
0498-222741, 072-7092741 (sms)
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Görel Robsarve Malmros
0498-222740, 072-7092740 (sms)
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se 

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

Beata Pettersson
072-5270003
beata.pettersson@svenskakyrkan.se

 

Bunge-Rute-Fleringe & Fårö

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam  studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Forsa

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Ingela Arkell 
0498-222717 072-710 27 17 (sms)
ingela.arkell@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam studieledig!
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

klockare/Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetschef: 
Kenneth Marshardingz (fd Jacobsson) 
0498-222720 eller 072-7142720 (sms) 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

 

Kanslist kyrkogårdsförvaltningen: 
Gunilla Angelöf 
0498-222721 
072-7115126 (sms) 
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

 

Jessica Gardelin, kansliassistent  
0498-222722
072-7132722 (sms) 
jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

 

Trädgårdsmästare
Gustav Lindahl 0498-222719, 073-8429956

 Annica Vahlgren  0498-222725, 073-8220125

Kyrkvaktmästare
Arbetsledare Lars Vernersson 
0498-222726 eller 072-7302726 (sms)

Arbetsledare Pia Jacobsson 
0498-222733, 072-7112733 (sms)

 

Lars-Olof Malmqvist 0498-222724, 072-7142724 

Margurite Tillberg 0498-222746, 072-7152746

Christoffer Bengtsson  0498-222727, 076-7652727

Roland Johansson 0498-222731, 072-7322731 

Carina Hemström-Björk 0498-222732, 072-7122732

Lars-Olof Nimmerfalk 0498-222734 , 072-7112734 

Linda Baumann 0498-222705, 072-730491954

Kent Ramström 0498-222737, 072-7182737

Martin Åbom 0498-222739, 072-2242739

Emil Gardell 0498-222738, 072-7222738

Christoffer Malmqvist 0498- 222708, 073-8430276

Roger Broberg 0498-222723,  073-7092406

Hanna Blomberg Olsson 0498-222747, 072-7212747

Ole Kaspersen 0498-206812, 072-2122713

Lokalvårdare

Malin Jakobsson  0498-222745, 072-7122745               

 

Expeditionen

Jeanette Sundström, förvaltningsassisent/administratör
0498-222709
jeanette.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Jonna Sundström, administratör
0498-222701
jonna.sundstrom@svenskakyrkan.se 

 

 

 

Kommunikatörer

Görel Robsarve Malmros 
0498-222740, 072-7092740 (sms) 
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

Karolina Stenström 
0498-222741, 072-7092741 (sms) 
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se