Meny

Kontakt - Personal

Söker du personal, vill boka dop,begravning, lokal, frågor om kyrkogårdar eller annat. Här hittar du alla kontaktuppgifter

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan 

Präster

Kyrkoherde Norra Gotlands pastorat
Martina Åkeson Wollbo
0498-22 27 02
072-7122702 
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Komministrar i församlingarna:

Bunge-Rute-Fleringe och Fårö
Johan Sunnerstam 
0498-222703
072-7142703 
johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se

Forsa: kontakta exp.

Othem-Boge 
Lena-Maria Hagensen 
0498-22 27 07
072-732 27 07 
lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se

Väskinde 
Ulf Kundler Ridderstedt 
0498-22 27 06
072-709 27 06
ulf.kundler.ridderstedt@svenskakyrkan.se

Gothem
Peter Arkell
0498-222704
072-7322704 
peter.arkell@svenskakyrkan.se

Stenkyrka
Peter Arkell
0498-222704
072-7322704 
peter.arkell@svenskakyrkan.se

Diakoner

Juana Baumann
0498-22 27 18
juana.baumann@svenskakyrkan.se

Maria Ynderdahl
0498-22 27 16
maria.ynderdahl@svenskakyrkan.se

 

kyrkomusiker

 

Bunge 
Emelie Stolpe Marklund, organist
0498- 22 27 11, 072-7102711 (sms) 
emelie.stolpe.marklund@svenskakyrkan.se

 
Forsa 

Dan Eiderfors, organist
0498-222710, 072-7122710 (sms) 
dan.eiderfors@svenskakyrkan.se

 
Stenkyrka

Katarina Ridderstedt
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Marie Sandell, 0498- 22 27 12, 072- 512 27 12 marie.sandell@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge 

Matilda Ericsson, kantor 
0498-222715, 072-7162715 matilda.ericsson@svenskakyrkan.se 

 
Gothem

Katarina Ridderstedt
0498-22 27 14
katarina.ridderstedt@svenskakyrkan.se

 

Barn- & ungdomsansvariga, pedagoger

 

Stenkyrka

Karolina Stenström
0498-222741, 072-7092741 (sms)
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Görel Robsarve Malmros
0498-222740, 072-7092740 (sms)
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

 
Bunge

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam  OBS föräldraledig till sept 2020
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Forsa

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam OBS föräldraledig till sept 2020
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

Caroline Sunnerstam OBS föräldraledig till sept 2020
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

klockare/Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds- och fastighetschef: 
Kenneth Marshardingz (fd Jacobsson) 
0498-222720 eller 072-7142720 (sms) 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

 

Kanslist kyrkogårdsförvaltningen: 
Gunilla Angelöf 
0498-222721 
072-7115126 (sms) 
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

Jessica Gardelin, kansliassistent  
0498-222722
072-7132722 (sms) 
jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

Trädgårdsmästare
Gustav Lindahl
0498-222719

Norra klockarlaget: 
Bunge- Rute- Fleringe, Fårö, Forsa och Othem-Boge församlingar 
Förman
TF Förman Lars Vernersson 
0498-222726 eller 072-7302726 (sms)

Lars-Olof Malmqvist 0498-222724, 072-7142724 

Margurite Tillberg
0498-222746, 072-7152746 (sms)

Christoffer Bengtsson 
0498-222727, 076-7652727 (sms)  

Roland Johansson 
0498-222731, 072-7322731 (sms) 

Carina Hemström-Björk 
0498-222732, 072-7122732 (sms) 

Södra klockarlaget: 
Gothem, Väskinde och Stenkyrka församlingar 
TF Förman: Pia Jacobsson 
0498-222733, 072-7112733 (sms) 

Lars-Olof Nimmerfalk 
0498-222734 , 072-7112734 (sms) 

Linda Baumann
0498-222705, 072-730491954 (sms) 

Kent Ramström 0498-222737, 072-7182737

Martin Åbom 0498-222739, 072-2242739

Emil Gardell 0498-222738, 072-7222738

 

Expeditionen

Jeanette Sundström, förvaltningsassisent/administratör
0498-222709
jeanette.sundstrom@svenskakyrkan.se 

Jonna Sundström, administratör
0498-222701
jonna.sundstrom@svenskakyrkan.se 

 

 

 

Kommunikatörer

Görel Robsarve Malmros 
0498-222740, 072-7092740 (sms) 
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

Karolina Stenström 
0498-222741, 072-7092741 (sms) 
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se