Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kontakt - Personal

Söker du personal, vill boka dop,begravning, lokal, frågor om kyrkogårdar eller annat. Här hittar du alla kontaktuppgifter

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

Tel 0498-22 27 00

 

Expeditionen

Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15
E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan 

Präster

Kyrkoherde Norra Gotlands pastorat
Martina Åkeson Wollbo
0498-22 27 02
072-7122702 (sms)
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

 

Komministrar i församlingarna:

Bunge-Rute-Fleringe och Fårö
Johan Sunnerstam 
0498-222703, 072-7142703 (sms)
johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se

Forsa
Andréa Bogren 
0498-222704, 072-7322704 (sms)
andrea.bogren@svenskakyrkan.se

Stenkyrka 
kontakta exp. 0498-22 27 00

Väskinde

kontakta exp. 0498- 22 27 00

Gothem
Andréa Bogren 
0498-222704, 072-7322704 (sms)
andrea.bogren@svenskakyrkan.se

Othem-Boge 
Lena-Maria Hagensen 
0498-22 27 07, 072-732 27 07 (sms)
lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se

 

Diakoner

Juana Baumann
0498-22 27 18
juana.baumann@svenskakyrkan.se

Maria Ynderdahl
0498-22 27 16
maria.ynderdahl@svenskakyrkan.se

 

Musiker & kantorer

 

Bunge 
Emelie Stolpe Marklund, kantor
0498- 22 27 11, 072-7102711 (sms) 
emelie.stolpe.marklund@svenskakyrkan.se

 
Forsa 

Dan Eiderfors, organist
0498-222710, 072-7122710 (sms) 
dan.eiderfors@svenskakyrkan.se

 

Stenkyrka

Kontakta expeditionen, 0498-22 27 00
norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 
Väskinde

Marie Sandell, 0498- 22 27 12, 072- 512 27 12 marie.sandell@svenskakyrkan.se

 
Gothem 

 Anton Linnerhed, 0498-222714, 072-7122714  anton.linnerhed@svenskakyrkan.se

 
Othem-Boge 

Matilda Ericsson, kantor 
0498-222715, 072-7162715 matilda.ericsson@svenskakyrkan.se 

Barn- & ungdomsansvariga

Bunge

Caroline Sunnerstam 
0498-222744, 072-7132744 (sms)
caroline.sunnerstam@svenskakyrkan.se

Forsa

Tinta Lénberg
0498-222745, 072-7122745 alt. 070-5771586
tinta.lenberg@svenskakyrkan.se

Hanna Blomberg Olsson 
0498-222747, 072-7212747 (sms) 

Stenkyrka

Karolina Stenström
0498-222741, 072-7092741 (sms)
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se

Renée Strage Nylander
0498-222742, 072-7132742 (sms)
renee.strage.nylander@svenskakyrkan.se

Väskinde

Görel Robsarve Malmros
0498-222740, 072-7092740 (sms)
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

Othem-Boge

Ann-Charlott Hansson
0498-222743 072-7122743 (sms)
ann-charlotte.hansson@svenskakyrkan.se

klockare/Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Kyrkogårds - o fastighetschef: 
Kenneth Marshardingz (fd Jacobsson) 
0498-222720 eller 072-7142720 (sms) 
kenneth.marshardingz@svenskakyrkan.se 

 

Kanslist kyrkogårdsförvaltningen: 
Gunilla Angelöf 
0498-225126 
072-7115126 (sms) 
gunilla.angelof@svenskakyrkan.se 

Jessica Gardelin  
0498-222722
072-7132722 (sms) 
jessica.gardelin@svenskakyrkan.se

 

Norra klockarlaget: 
Bunge- Rute- Fleringe, Fårö, Forsa och Othem-Boge församlingar 
Förman
TF Förman Lars Vernersson 
0498-222726 eller 072-7302726 (sms)

Lars-Olof Malmqvist 0498-222724, 072-7142724 

Margurite Tillberg
0498-222746, 072-7152746 (sms)

Christoffer Bengtsson 
0498-222727, 076-7652727 (sms)  

Per-Olof Gardell 
0498-222730 , 072-7092730 (sms) 

Roland Johansson 
0498-222731, 072-7322731 (sms) 

Carina Hemström-Björk 
0498-222732, 072-7122732 (sms) 

Södra klockarlaget: 
Gothem, Väskinde och Stenkyrka församlingar 
 
TF Förman: Pia Jacobsson 
0498-222733, 072-7112733 (sms) 

Lars-Olof Nimmerfalk 
0498-222734 , 072-7112734 (sms) 

Leif Ramström 
0498-222736, 072-7132736 (sms) 

Kent Ramström 0498-222737, 072-7182737

Martin Åbom 0498-222739, 072-2242739

Emil Gardell 0498-222738, 072-7222738

Tony Pettersson 
0498-222735, 072-7102735 (sms) 

Expeditionen

Åsa Mellqvist (Expeditionschef)
0498-222701, 072-5422701 (sms) 
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se 

Jeanette Sundström
0498-222709
jeanette.sundstrom@svenskakyrkan.se 

 

 

Kommunikatörer

Görel Robsarve Malmros 
0498-222740, 072-7092740 (sms) 
gorel.robsarve.malmros@svenskakyrkan.se

Karolina Stenström 
0498-222741, 072-7092741 (sms) 
karolina.stenstrom@svenskakyrkan.se