Foto: Alex & Martin/IKON

Minneslund och Askgravlund

Askgravlund och minneslund ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor där platsen för gravsättning inte märks ut.

Minneslundarna och askgravlundarna har en gemensam smyckningsplats där anhöriga kan sätta dit snittblommor i vas (vaser finns på kyrkogården) och tända ljus.  Anhöriga deltar inte vid gravsättningen som sker anonymt under värdiga former av personal på kyrkogården vid lämplig årstid. Platsen där askan sätts ner märks inte ut på något vis. Urnor används inte, utan askan strös i jorden.
Om den avlidne är kremerad vid begravningsgudstjänsten, så kan man få låna en askkista av pastoratet. Stoftet kommer i en papperspåse och inga askor blandas. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

En ryggsäck används som urna vid begravning
En friluftsmänniska får bäras till sista vilan i sin slitna ryggsäck, smyckad med en björkkrans. Foto: Maria Torestad

Minneslundar

Minneslundar är ett helt anonymt gravskick och finns på följande kyrkogårdar i pastoratet: Lärbro, Hellvi, Hangvar Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Väskinde, Bro, Hejnum, Fole, Lokrume och Vallstena. 
På dessa kyrkogårdar finns nu även askgravlundar om man önskar ett mindre anonymt gravskick men inte en vanlig gravplats. Läs mer om askgravplatser här. 

Askgravlundar

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar:  Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Othem, Boge, Gothem, Norrlanda, Källunge, Bäl och Lummelunda.

Till skillnad från minneslunden kan anhöriga om så önskas få en namnbricka/namnplakett uppsatt på kyrkogårdar där askgravlund finns.

Erbjudande om namnbricka skickas ut, tillsammans med underrättelsen om nedsättning, till anhöriga. Beställning av namnbricka görs hos kyrkogårdsförvaltningen, som också ansvarar för monteringen. En namnbricka får som längst sitta uppsatt i 25 år.

Namnbrickor i Askgravlundarna

Om anhöriga så önskar, får namnbrickor,dvs. de gravsattas namn sättas upp i askgravlundar. Kontakta förvaltningen för prisuppgifter.