Foto: Alex & Martin/IKON

Minneslund och Askgravlund

Askgravlund och minneslund ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor där platsen för gravsättning inte märks ut.

Minneslundarna och askgravlundarna har en gemensam smyckningsplats där anhöriga kan sätta dit snittblommor i vas (som finns på kyrkogården) och tända ljus.  Anhöriga deltar inte vid gravsättningen som sker anonymt under värdiga former av personal på kyrkogården vid lämplig årstid.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick.

Minneslundar

Minneslundar är ett helt anonymt gravskick och finns på följande kyrkogårdar i pastoratet: Lärbro, Hellvi, Hangvar Stenkyrka, Martebo, Tingstäde, Väskinde, Bro, Hejnum, Fole, Lokrume och Vallstena.

Askgravlundar

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar:  Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Othem, Boge, Gothem, Norrlanda, Källunge, Bäl och Lummelunda

Till skillnad från minneslunden kan anhöriga om så önskas få en namnbricka/namnplakett uppsatt på kyrkogårdar där askgravlund finns.

Erbjudande om namnbricka skickas ut, tillsammans med underrättelsen om nedsättning, till anhöriga. Ev. beställning görs hos kyrkogårdsförvaltningen, som också ansvarar för monteringen. En namnbricka får som längst sitta uppsatt i 25 år.

Namnbrickor i Askgravlundarna

Om anhöriga så önskar, får namnbrickor,dvs. de gravsattas namn sättas upp i askgravlundar till följande priser: 

Fårö 240:-
Bunge 490:-
Rute, Othem, Boge 330:-
Gothem, Norrlanda 375:-
Fleringe, Bäl, Källunge
och Lummelunda 370:-
Samt tillägg för två namn på ny bricka eller utbytesbricka: Fårö 55:-, övriga 110:-

De olika priserna på namnbrickorna beror på att utformning, storlek och material varierar mellan kyrkogårdarna.