gravskylt grön

Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen efterlyser hela tiden gravrättsinnehavare! Vi söker kontakt till anhöriga där gravrättsinnehavare saknas...

Som ett led i arbetet med att uppdatera gravboken på aktuella gravrättsinnehavare söker Norra Gotlands pastorat gravrättsinnehavare till flertalet gravar på våra kyrkogårdar.

De gravar som berörs skyltas med en grön skylt. Ett arbete som påbörjats på flera kyrkogårdar i pastoratet och som kommer fortsätta framöver efterhand på alla kyrkogårdar. De gröna skyltarna sitter uppe under minst 2 år innan de plockas ner om anhörig inte hört av sig.  Gravrätten återgår då till huvudmannen, i detta fall Norra Gotlands pastorat.

Svenska kyrkan på Norra Gotland är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till oss som är huvudman för begravningsverksamheten men från och med 1991 finns alltså denna skyldighet.Vi  söker kontakt med anhöriga till de gravar där vi saknar innehavare. De gravar där vi fortfarande saknar innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.   
 
Får vi inte kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till oss. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare.

Om detta berör dig eller om du vill veta om du är antecknad som gravrättsinnehavare eller inte är du varmt välkommen att höra av dig.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen om du finner en grön skylt vid din grav. Tel. 0498- 22 51 26. E-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Som gravrättsinnehavare är du/ni ansvariga för att graven sköts och ser vårdad ut. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som får begravas där och hur graven ska utsmyckas. Är ni flera personer som väljer att vara gravrättsinnehavare, då delar ni på ansvaret och bestämmer tillsammans.

En av er måste vara kontaktperson

vid kontakterna med kyrkogårds -

och fastighetsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren har rätt att överlåta eller återlämna gravplatsen under pågående gravrättstid.