Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor

I Norra Gotlands pastorat ingår 25 kyrkor varav 24 är medeltida. Slite kyrka byggdes på 60-talet. I pastoratet finns dessutom sex kapell som är belägna på Gotska Sandön, S:Olofsholm och Hallshuk, Hejnum sockenmagasinskapell, Stenkyrka träkapell och St Josefs kapell i Väskinde. Där utöver finns också två ruinkyrkor; Elinghem och Gann. Klicka på kyrkans namn nedan så får du reda på mer om dess spännande historia...

Boge
Bro
Bäl

Elinghem ödekyrka

Fleringe
Fole
Fårö

Gann ödekyrka

Hall
Hallshuks kapell
Hangvar
Hejnum
Hellvi
Hångers källa

Källunge

Lokrume
Lummelunda
Lärbro

Martebo

Norrlanda

Othem

Rute

Slite
Stenkyrka
St Josefs kapell
St Olofsholm

Tingstäde

Vallstena
Väskinde

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro

Telefon: 0498- 22 27 00

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan