Kyrkor

I Norra Gotlands pastorat ingår 25 kyrkor varav 24 är medeltida. Slite kyrka byggdes på 60-talet. I pastoratet finns dessutom sex kapell som är belägna på Gotska Sandön, S:Olofsholm och Hallshuk, Hejnum sockenmagasinskapell, Stenkyrka träkapell och St Josefs kapell i Väskinde. Där utöver finns också två ruinkyrkor; Elinghem och Gann. Klicka på kyrkans namn nedan så får du reda på mer om dess spännande historia...

Portvalv i sten vid en kyrkport.

ÖPPNA KYRKOR - stängda på grund av skadegörelse

På grund av skadegörelse i flertalet av våra kyrkorna hålls tyvärr samtliga kyrkor stängda tills vidare. Kyrkorna öppnas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, och du kan be att få kyrkan öppnad senast vardagen före kl 12 via expeditionen 0498-22 27 00. Klockarna öppnar gärna! Du kan alltid kontakta expeditionen för att boka besök i en kyrka som är stängd vintertid, våra klockare öppnar så gärna. Reservation för förrättningar eller gudstjänst (vill du besöka en kyrka som inte är öppen alla dagar, är vårt tips att komma en timme innan gudstjänst i den kyrkan, så är den både varm, smyckad och öppen!). Välkommen in för ljuständning, bön, enskild andakt, eget studiebesök eller ett stilla rum.  (Vi hoppas att kyrkorna i pastoratet kan öppnas igen för besök dagligen minst kl 9-16, från 1 maj till allhelgonahelgen.)

Aktuellt på kyrkogårdarna

Nu besöker många kyrkogårdarna. Kanske letar man avlägsna släktingar, kulturhistoria eller vill få en lugn stund med den man saknar. Du som är gravrättsinnehavare kan passa på och kontrollera att gravstenarna är säkra och sitter fast. Vill du ha hjälp med det, eller beställa planteringskärl eller annan hjälp med skötseln av en grav du är ansvarig för, kontakta kyrkogårdsförvaltningen. På kyrkogårdarna finns vaser att låna för lösa blommor. Tänk på att inte sätta tomma vaser bakom gravstenen, då kan de råka illa ut när man klipper gräs och häckar. Klockarna försöker hinna med att klippa gräs på alla kyrkogårdar, med efter intensiva växtperioder prioriteras de kyrkor som närmast har gudstjänster och förrättningar. I år kan du också få se ytor som inte klipps utanför kyrkogårdsmuren, för att hjälpa artrikedomen av både örter och insekter.

Elinghem ödekyrka

I den ljuva grönskan döljer sig ruinen efter 1200-tals kyrkan i Elinghem.

Gann ödekyrka

Ganns ödekyrka

En ödekyrka på vägen mellan Lärbro oh Hangvar.

Källunge kyrka

Det enorma koret vittnar om planen på en stor gotisk kyrka. Det lilla långhuset från 1100-talet fungerar idag som vapenhus.

Lärbro kyrka

Lärbro kyrka med en välbevarad kastal och ett unikt åttakantigt torn.

Norrlanda kyrka

Än i dag finns vackra målningar av Passionsmästarens 1400-talspensel på kyrkans väggar. Dopfunten i sandsten är från 1735.

Stenkyrka kapell

Söndag 29 januari 2017 bankade biskop Sven Bernard Fast på dörren till sockenmagasinet på Stenkyrka kyrkogård. Det lilla träkapellet är nu en invigd gudstjänstlokal.

St Josefs kapell

I Väskinde församlingshus invigdes 2014 St Josefs kapell. Den lilla salen används flitigt för gudstjänster och andakter

S:t Olofsholm

Enligt Gutasagan var det på S:t Olofsholm som Olof Haraldsson år 1029 landsteg och förde med sig kristendomen till Gotland. Här byggdes senare ett enkelt kapell.

Vallstena kyrka

Med två långhus har Vallstena en lite ovanlig form. Koret och östra långhuset är byggda under 1300-talet på en 1200-tals absidkyrka. Den västra delen av långhuset samt tornet härstammar från den äldre kyrkan.

Betelkapellet

Boge
Bro
Bäl

Elinghem ödekyrka

Fleringe
Fole
Fårö

Gann ödekyrka

Gothem

Hall
Hallshuks kapell
Hangvar
Hejnum

Hejnum sockenmagasinkapell
Hellvi
Hångers källa

Källunge

Lokrume
Lummelunda
Lärbro

Martebo

Norrlanda

Othem

Rute

Slite
Stenkyrka
St Josefs kapell
St Olofsholm

Tingstäde

Vallstena
Väskinde

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se