Kyrkor

I Norra Gotlands pastorat ingår 25 kyrkor varav 24 är medeltida. Slite kyrka byggdes på 60-talet. I pastoratet finns dessutom sex kapell som är belägna på Gotska Sandön, S:Olofsholm och Hallshuk, Hejnum sockenmagasinskapell, Stenkyrka träkapell och St Josefs kapell i Väskinde. Där utöver finns också två ruinkyrkor; Elinghem och Gann. Klicka på kyrkans namn nedan så får du reda på mer om dess spännande historia...

Öppna kyrkor

Kyrkorna i pastoratet är öppna för besök dagligen 8-18, från 1 maj till omkring den 15 sept.    (reservation för förrättningar eller gudstjänst) Välkommen in för ljuständning, bön, enskild andakt, eget studiebesök eller ett stilla och svalt rum.

Betelkapellet

Boge
Bro
Bäl

Elinghem ödekyrka

Fleringe
Fole
Fårö

Gann ödekyrka

Gothem

Hall
Hallshuks kapell
Hangvar
Hejnum

Hejnum sockenmagasinkapell
Hellvi
Hångers källa

Källunge

Lokrume
Lummelunda
Lärbro

Martebo

Norrlanda

Othem

Rute

Slite
Stenkyrka
St Josefs kapell
St Olofsholm

Tingstäde

Vallstena
Väskinde

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se