Martebo kyrka från väster
Foto: Johan Malmros

Martebo kyrka

Vad är kapitälband?
Det är de uthuggna utsmyckningar av sandsten på kyrkans tre gotiska portaler. De visar en sammanhängande följd av bilder ur Kristi liv. Denna medeltida stenskulptur är unik i sitt slag och lockar besökare från när och fjärran.

Martebo är en mindre stenkyrka vars datering inte finns angiven någonstans. Det man vet är att tornet som är kyrkans äldsta del är från 1200-talet. Långhus och kor tillkom omkring 1330.

Den lilla läktaren där orgeln återfinns är något unik i sitt slag och utgör ett av kyrkans mer vackra minnen. Med sina gula och röda rankor sägs den vara daterad till 1682. Från början användes läktaren som sittplats för besökare men 1865 inköptes en orgel som då placerades där.

Sveriges äldsta predikstol?
Predikstolen i Martebo kyrka är daterad till 1500-talets mitt och utgör därför en av de äldsta. Den är byggd på ett enastående enkelt sätt i fyrkantspartier där de fyra evangelisterna syns.

Nyrenoverad kyrkgårdsmur
Hösten 2012 renoverades kyrkogårdsmuren. Den är en stenmur som tillkom i början av 1800-talet. Under 1770-talet kom det påbud från kungen om att kyrkogårdsmurar skulle uppföras i kallmurad sten i syfte att utestänga djuren.  Kyrkogårdsmurarna är idag en stor del av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv för vilket staten delar ut kyrkoantikvarisk ersättning.

                    Välkommen till kyrkan!    

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se