Foto: GörelRM

Dop, bröllop, begravning

Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Med närvaro, öppenhet och hopp vill din kyrka finnas här för dig genom livet.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som synliggörs i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg.

Dop

Att få ett barn är en stor, stor glädje. För många familjer är det en självklarhet att låta döpa barn, som en härlig välkomstrit till jorden och för att bli en del av den världsvida kyrkan. Många döps som små, men ibland väljer man att vänta.

Vigsel/Bröllop

Grattis! Ni har bestämt er för att dela livet tillsammans! Ett stort, underbart beslut. Att få uppleva känslan av sann kärlek till en annan person är att få uppleva en del av Guds kärlek till människan. Ett bröllop på Gotland är alltid speciellt!

Begravning

Mitt i det svåraste av svåra måste du också planera en begravning. När sorgen ligger tjock kan begravningen ändå vara något att se fram emot. Du och de andra anhöriga får en möjlighet till ett fint avslut, något att gå vidare ifrån.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se