Foto: GörelRM

Dop, bröllop, begravning

Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Med närvaro, öppenhet och hopp vill din kyrka finnas här för dig genom livet.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som synliggörs i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se