Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop, bröllop, begravning

Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Med närvaro, öppenhet och hopp vill vi finnas här för dig genom livet.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som vi synliggör i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg.

Ett datum som är lätt att komma ihåg = drop-in-dop och vigslar i flera av våra kyrkor! Har du önskemål om en särskild kyrka, kontakta expeditionen

2020-02-02

Ett datum som är lätt att komma ihåg = drop-in-dop och vigslar i flera av våra kyrkor! Har du önskemål om en särskild kyrka, kontakta expeditionen

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro

Telefon: 0498- 22 27 00

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan