De sju församlingarna på norra Gotland
Foto: Johan Aronsson

Om pastoratet

Pastoratet består av 24 socknar på Norra Gotland. 24 socknar vars 7 församlingar tillsammans bildar Norra Gotlands Pastorat. I pastoratet finns 25 kyrkor varav 24 är medeltida, 3 kapell och 2 ruinkyrkor.