Foto: Karolina Stenström

Elinghem ödekyrka

I den ljuva grönskan döljer sig ruinen efter 1200-tals kyrkan i Elinghem.

Kyrkoruinen består av kor och långhus. Av inredningen är det bara det medeltida altarbordet i kalksten som finns bevarad. Det är inte känt när kyrkan övergavs, men troligen i början av 1600-talet.
Här finns även den gamla dopfunten kvar. Ödekyrkan ligger vackert i ett änge, och är omtyckt vid vigslar.