Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkoråd & kyrkofullmäktige

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd. Kyrkorådet är församlingens styrelse och här ingår alltid kyrkoherden.

Kyrkorådet 2018-2021

I Norra Gotlands pastorat sitter det 7 ledamöter och 7 ersättare, 2 från respektive församlingar enligt följande:

Ordförande; Peder Fohlin, Väskinde 0498-361 25, 076-218 78 07, peder.fohlin@svenskakyrkan.se

 Vice ordf. Curt Broberg, Bunge-Rute-Fleringe

 Ordinarie:

Franz Brozén, Fårö

Curt Broberg, Bunge-Rute-Fleringe

Laila Gustafsson, Forsa

Malin Karlström, Othem-Boge

Anne Moussa Ståhl, Stenkyrka

Peder Fohlin, Väskinde

Bengt Nilsson, Gothem

 
Ersättare:

Johan Aronsson, Fårö

Sven Boman, Bunge-Rute-Fleringe

Carl von Corswant, Forsa

Vakant, Othem-Boge

Pia Åbom, Stenkyrka

Arne Nyroth, Väskinde

Åsa Karlsson, Gothem

 

 

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Ordförande: Christer Hedlund, Boge
Vice ordf. Arne Nyroth, Bäl
Sekreterare: Malin Karlström, Slite

Peder Fohlin, Fole
Ann-Charlott Hansson, Boge
Arne Nyroth, Bäl

Franz Brozén, Fårö
Berth Lindblom, Lärbro

Curt Broberg, Bunge
Maria Karlström, Väskinde

Johan Aronsson, Fårö

Tomas Persson, Stenkyrka

Bengt Nilsson, Källunge

Sven-Olof Erlandsson, Othem
Berith Carlsson, Hangvar

Per-Olof Björkegren, Stenkyrka

Sven Boman, Bunge
Åsa Karlsson, Gothem

Inger Rosén, Lokrume

Christer Hedlund, Boge

Birgitta Forsblom, Lärbro

Pia Åbom, Martebo
Bengt Horn, Bunge

Per-Åke Pettersson, Vallstena

Britt Ohlsson

Göran Vestergren, Bro

Malin Karlström, Slite

Elisabet Nilsson

Anne Moussa Ståhl, Lummelunda

Kaj Werkander, Fårö

Per-Åke Södergren

Yngve Ohlsson, Fårö

Petra Guteskär-Nidsjö, Othem

Carl von Corswant, Lärbro

Berth Hansson, Tingstäde

Christer Karlström, Bunge

Åsa Åhlén, Gothem

Malin Fredlund, Fårö

 

Ersättare:

Anne Dungner Hjellström, Hejnum

Olle Hammarberg, Slite

Anna Melin Franklin, Hangvar

Rolf Björkegren, Martebo

Hans Jakobsson, Bunge

Johan Hansson, Vallstena

Julia Blochmann, Fårö

Ingela Håkansson, Väskinde

Elise Lavesson

Karin Kellström

Lena Johansson, Tingstäde

Siv Mehlqvist, Fleringe

Christian Grünewald, Norrlanda

Laila Kellström

Freddy Gardelin, Othem

Stefan Kindblad, Lärbro

Jan-Henrik Henriksson, Stenkyrka