Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkoråd & kyrkofullmäktige

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter. Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd. Kyrkorådet är församlingens styrelse och här ingår alltid kyrkoherden.

Kyrkorådet 2022-2025

I Norra Gotlands pastorat sitter det 7 ledamöter och 7 ersättare, 2 från respektive församlingar enligt följande:

Ordförande; Peder Fohlin, Väskinde 0498-361 25, 076-218 78 07, E-post: kisslings@telia.com

 Vice ordf. Curt Broberg, Bunge-Rute-Fleringe

 Ordinarie:

Britt Ohlsson, Fårö

Curt Broberg, Bunge-Rute-Fleringe

Karin Kellström, Forsa

Malin Karlström, Othem-Boge

Anne Mousa Ståhl, Stenkyrka

Peder Fohlin, Väskinde

Anne Dungner Hjellström, Gothem

 
Ersättare:

Frans Brozén, Fårö

Laila Erlandsson, Bunge-Rute-Fleringe

Helene Coughlin, Forsa

Kristina Vinberg, Othem-Boge

Pia Åbom, Stenkyrka

Maria Karlström, Väskinde

Per-Åke Södergren, Gothem

 

 

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ordförande: Christer Hedlund, Boge
Vice ordf. Karin Kellström, Forsa
Sekreterare: Malin Karlström, Slite

Ordinarie:
Peder Fohlin
Ann-Charlott Hansson 
Maria Karlström 
Frans Brozen
Karin Kellström 
Anne Mousa Ståhl 
Curt Broberg
Åsa Karlsson 
Britt Ohlsson 
Malin Karlström 
Berith Carlsson 
Pia Åbom 
Sven Boman
Per-Åke Södergren 
Göran Vestergren 
Christer Hedlund 
Ingrid Norman 
Rolf Björkegren 
Christer Karlström 
Per-Åke Pettersson 
Johan Aronsson
Inger Rosen
Emma Nylund Lindstedt
Charlotte Lundahl
Siv Mehlqvist
Åsa Åhlen

Ersättare:

Yngve Ohlsson
Arne Nyroth
Olle Hammarberg
Birgitta Forsblom
Lena Johansson
Eva Falkgren
Maria Lööw
Malin Fredlund
Anne Dungner Hjellström
Freddy Gardelin
Anna Melin Franklin
Berth Hansson
Ulla Bruteskog Larsson
Elisabeth Werkelin Kristiansson 
Inger Johanneson
Ilze Nenonen
Matilda Eriksson
Ulrika Lindström

 

Församlingsråd i pastoratet

Fårö församlingsråd

I Fårös församlingsråd sitter 7 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Britt Ohlsson för perioden 2022-2015

Bunge-Rute-Fleringe församlingsråd

I Bunge-Rute-Fleringes församlingsråd sitter 6 ledamöter och 3 ersättare för perioden 2022-2025

Forsa församlingsråd

Socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro utgör Forsa församling.

Othem-Boge församlingsråd

I Othem-Boges församlingsråd sitter 8 ledamöter och 4 ersättare, under ledning av ordförande Olle Hammarberg för perioden 2022-2025

Stenkyrka församlingsråd

Perioden 2022-2025

Väskinde församlingsråd

Här hittar du församlingsrådets protokoll och annan information