Foto: Jan Lindmark

Othem kyrka

Från invigningen av minnesboken i Othem:

Othem kyrka är en 1200-talskyrka med många kalkmålningar, bl. a finns en målning av S:t Dionysius här. Långhus och kor är från 1200-tal. Kyrkans torn är något äldre än så och var ursprungligen anslutet till en äldre kyrka på platsen.

Dopfunt från 1100-talet, altaruppsats daterad 1693, predikstol från 1700-talet. Träskulptur Madonnan med Jesusbarnet ca 1940. I kortet finns några gravstenar med runskrift, bland annat en med minuskelskrift.

Bredvid kyrkan ligger den vackra prästgården, även den med medeltida anor.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro   tillsvidare endast bokade besök

Telefon: 0498- 22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 27 00 (växel)

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se