Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Othem kyrka

Från invigningen av minnesboken i Othem:

Othem kyrka är en 1200-talskyrka med många kalkmålningar, bl. a finns en målning av S:t Dionysius här. Långhus och kor är från 1200-tal. Kyrkans torn är något äldre än så och var ursprungligen anslutet till en äldre kyrka på platsen.

Dopfunt från 1100-talet, altaruppsats daterad 1693, predikstol från 1700-talet. Träskulptur Madonnan med Jesusbarnet ca 1940. I kortet finns några gravstenar med runskrift, bland annat en med minuskelskrift.

Bredvid kyrkan ligger den vackra prästgården, även den med medeltida anor.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

 

EXPEDITIONEN

Norra Gotlands pastorat

Forsagården Lärbro

Telefon: 0498- 22 27 00

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan