Bröllop
Foto: ÅM

Gudstjänst, dop och bröllop

Under sommaren firas Aftonbön i kapellet varje kväll kl 21.00

Om du anländer till Gotska Sandön en sommardag är en av de första du möter på stranden den tjänstgörande prästen. Varje kväll kl 21 firas Aftonbön i kapellet. Det är ett fint sätt att knyta ihop dagen på; att få tacka för allt man upplevt. På söndagarna firas mässa - en enkel gudstjänst med nattvard. Om någon vill medverka i gudstjänsten går det bra att kontakta aktuell präst! Prästerna som arbetar en vecka i taget på Sandön gör det frivilligt, liksom de städpatruller som rustar upp kapellet inför sommaren.

Många väljer också att gifta sig i Sandöns fantastiska miljö, antingen i kapellet eller på någon vacker plats i naturen. Det går också bra att bli döpt här. 

Du bokar dop, vigsel och välsignelse över ingångna äktenskap via pastorsexpeditionen, se nedan.