Foto: Pixabay

Söndagen för pingst

Nyhet Publicerad

Påsktiden börjar gå mot sitt slut och vi förbereder oss för att fira pingst. Läs mer om pingsten och våra gudstjänster den 28 maj!

Innan Jesus lämnade denna värld i fysisk gestalt vid Kristi himmelsfärd, sa han åt sina lärjungar att be om den hjälpare som skulle komma - den heliga Anden. I nio dagar var de samlade, tillsammans med Maria, Jesu mor och de kvinnliga lärjungar som aldrig hade övergivit honom.

På pingstfesten fick de ta emot Anden och kunde börja sitt stora arbete att sprida det glada budskapet över världen.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund

Ur psalmboken, psalm 199:5

Söndagen för pingst handlar om just detta - att be om Anden, att vänta på Anden. 

Denna dag firar vi två gudstjänster i vårt pastorat:
11.00 - Familjegudstjänst med kyrkokören i Holms församlingshem med kyrkkaffe
och 
18.00 - Gudstjänst i Lidens kyrka.

Dagarna kring Kristi himmelsfärd kallades förr i världen "gångedagar" eller med ett finare latinskt ord "rogationsdagar". Då bad man för årets gröda, att den sådd man nu sådde vid vårbruket skulle ge riklig skörd i slutet av sommaren. På vissa håll gick man i procession runt åkrar och fält och välsignade dem. 
Den traditionen lever inte kvar idag, men vi kan fortfarande be Gud att välsigna jordbruket, skogarna, sjöarna, bergen, och be att alla människor på vår jord skall ha tillräckligt att äta. Särskilt med den hotande svältkatastrofen på Afrikas horn i åtanke.

Vårkonsert

Kom på kyrkokörens vårkonsert!

Holms församlingshem

Tvärs över vägen från Holms kyrka i Anundgård hittar församlingshemmet med gott om plats för dig och dina gäster.

Lidens kyrka

Lidens kyrka är en fantastisk byggnad, full av detaljer och färg. Söker du den stora kyrkan med den nära gemenskapen så är du välkommen till Liden!