Foto: Jermunn Solem

Restaureringsarbetet i Holm

Nyhet Publicerad

Här får du en smygtitt in i Holms kyrka och de arbeten med att säkra tak och väggar som pågår där!

På bilderna kan du se hur de defekta takstolarna stöttas upp av temporära limträbalkar. Arbeten med att säkra taket pågår också på kyrkvinden. Förhoppningsvis kommer arbetet att vara klart till påsk, men det beror på om allt går enligt planerna! 

Foto: Jermunn Solem
Foto: Jermunn Solem
Foto: Jermunn Solem

Holms kyrka

Holms kyrka i Anundgård överraskar. Den ligger som en liten miniatyrkatedral nära Holmsjöns strand. Nygotik och färgspel från altarfönstren lockar tanken vidare...

Holms kyrka stängd tillsvidare

På grund av att vi upptäckt stora brister i takkonstruktionen i Holms kyrka, kommer kyrkan att vara stängd tillsvidare. Gudstjänster och övriga arrangemang kommer så långt som möjligt att hållas i församlingshemmet i Holm. För begravningar hänvisar vi till pastoratets övriga kyrkor.

"Alla helgon till heder" - om medeltiden i Holm

Holms församling tycks ha varit en både from och egensinnig församling i alla tider. Läs mer här om medeltiden i Holm och hur dess seder levde kvar långt in i vår tid!