Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stallarholmens församling

Vår församling är vackert belägen i Mälardalen och mycket vittnar om att det är en gammal kulturbygd. Församlingens tre medeltida kyrkor, Mälsåkers och Tynnelsö slott, Åsa gravfält och ett stort antal fornlämningar visar på en bygd med rik historia.

Församlingsexpeditionen öppen tisdag-torsdag kl. 9-11, ej helgdagsaftnar.