Foto: Johannes Söderberg /SVT

Stallarholmens församling

Vår församling är vackert belägen i Mälardalen och mycket vittnar om att det är en gammal kulturbygd. Församlingens tre medeltida kyrkor, Mälsåkers och Tynnelsö slott, Åsa gravfält och ett stort antal fornlämningar visar på en bygd med rik historia. Bilden föreställer Överselö kyrka på Selaön - en av våra tre medeltida kyrkor.

TacoLov 18 april kl 16.30-18.30

Församlingen inbjuder hela familjen till en afterwork med mat och gemenskap i Församlingshemmet!

Orgelkonsert med Marcel Punt

Lördag 20 april kl 18.00 i Överselö kyrka

Veckomässa

Onsdagar kl 18:30 i Franciskuskapellet (församlingshemmet)

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Vårstädning på kyrkogårdarna

Nu påbörjas vårstädningen på Ytterselö, Överselö och Toresunds kyrkogårdar

Ekonomiskt stöd till äldre kvinnor

För kvinnor som är 65 år eller äldre och bor i Strängnäs kommun

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Läs senaste numret av Gilla Stallarholmen

Klicka här

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Stöd till Gaza

Act Svenska kyrkans partner är på plats i Gaza och står redo med förnödenheter. Vi bidrar också med psykosocialt stöd till drabbade i både Israel och Palestina. Din gåva behövs!

Ge en gåva till katastrofinsatser