Stallarholmens församling

Vår församling är vackert belägen i Mälardalen och mycket vittnar om att det är en gammal kulturbygd. Församlingens tre medeltida kyrkor, Mälsåkers och Tynnelsö slott, Åsa gravfält och ett stort antal fornlämningar visar på en bygd med rik historia. Bilden föreställer Överselö kyrka på Selaön - en av våra tre medeltida kyrkor. Foto Irene Johansson.

Max antal besökare i kyrkorna

Följande antal besökare i församlingens kyrkor: Toresunds kyrka 75 personer, Ytterselö kyrka 50 personer och Överselö kyrka 50 personer.

Gudstjänster i Överselö kyrka

Välkommen att fira mässa i Överselö kyrka kl 16:00 varje söndag.