Stallarholmens församling

Vår församling är vackert belägen i Mälardalen och mycket vittnar om att det är en gammal kulturbygd. Församlingens tre medeltida kyrkor, Mälsåkers och Tynnelsö slott, Åsa gravfält och ett stort antal fornlämningar visar på en bygd med rik historia. Bilden föreställer Överselö kyrka på Selaön - en av våra tre medeltida kyrkor. Foto Irene Johansson.

Vad gäller i Stallarholmens församling under Covid 19-pandemin?

Har du funderingar hur Stallarholmens församling förhåller sig till spridning av Corona/ Covid-19?

Denna sida uppdateras vid nya direktiv.

Med anledning av skärpta allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19 som infördes i Sörmlands län för perioden 5-26 november har Stallarholmens församling gjort vissa anpassningar av verksamheten under denna period.

Församlingen fortsätter att fira gudstjänst i Överselö kyrka söndagar kl 16.00.  Kapellet i församlingshemmet är öppet under vardagar för enskilda besök och ljuständning.

Dop, vigsel och begravning genomförs enligt redan gällande anpassningar.

Församlingen pausar eller ställer om gruppverksamhet för vuxna, familj (barn med vuxen) och äldre:

  • ”Prat och Promenad” på tisdagar fortgår
  • ”Tillsammans är vi starka” matinköp fortgår tom 10/12,
  •  Seniorkören och Mariakören pausar.
  •  Soppluncher/korvgrillning pausar.
  • Öppna förskola (Eken) pausar.
  • Konfirmandgruppen torsdagar pausas
  • Barnkörer pausas
  • Middagsbön torsdagar pausas
  • Torsdagsmässan  pausas

Om du känner oro eller av annan anledning vill prata med någon är du välkommen att höra av sig för samtal, 0152-346 40.

Vi fortsätter att visa hänsyn mot varandra och vi gör vad vi kan för att minimera smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber dig att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Församlingens gudstjänstliv, verksamheter och konserter kommer att ändras i takt med att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras.

Vi uppmanar därför alla att följa den information som går ut från församlingen.

Aktuella uppdateringar hittas på församlingens hemsida samt Facebooksida

Du kan få mer information via dessa länkar:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation 

Det går att ha dop och vigsel också nu

Stallarholmens församling följer myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridningen i samhället. Det innebär att du som har förkylnings- eller influensasymptom ska stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst 48 timmar. Det gäller också vid dop, vigsel och begravning.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 står i dagsläget att var och en har ett personligt ansvar att ”avstå från större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.” Dessa råd menar vi ska följas och tas på största allvar.

 

Församlingshemmet är öppet för en kopp kaffe och en stund i kapellet alla dagar utom fredag

Församlingsexpeditionens öppettider är måndag-tisdag 10.00-15.00

Välkommen att besöka eller ringa oss. Det går givetvis bra att maila ditt ärende till stallarholmen.forsamling@svenskakyrkan.se