Kyrkofullmäktige

Mandatperioden 2022-2025 i Stallarholmens församling

Kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och väljs en gång vart fjärde år i kyrkovalet. De beslutar till exempel om budgeten och väljer kyrkoråd.

En ledamot i kyrkofullmäktige måste vara medlem, döpt och över 18 år. Röstberättigad är den som är medlem och döpt, eller i ”väntan på dop” och 16 år.

Kyrkofullmäktige i Stallarholmens församling består av 15 ledamöter fördelade med 12 mandat för nomineringsgruppen Öppen kyrkan - en kyrka för alla (Öka) och 3 mandat för nomineringsgruppen Sverigedemokraterna (SD).   

Ordinarie ledamöter:

Anne Falk (Öka)

Björn Karlsson (SD)

Christina Klingspor (Öka)

Clara Wester (Öka)

Kristin Karlberg (Öka)

Lena Falkman (Öka)

Maria Hjernerth (Öka), ledamot

Monika Andersson (Öka), ordförande

Peter Vårenius (Öka), vice ordförande

Rolf Hedberg (Öka)

Stig Daun (SD)

Susanne Landin (Öka)

Ulla Wester (Öka)

Ylva Gustafsson Höjer (Öka)

Vakant

Ersättare:

1. Carl Seved Tigerhielm (Öka)

2. Vakant

3. Vakant