1117573 (webb)
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Med sorg och saknad hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

Att få leva tillsammans med människor som vi älskar gör livet rikt. Men så händer det ofattbara. Någon som står oss nära dör; en familjemedlem, släkting eller nära vän. Förlusten gör ont. Den ger oss sorg.

I begravningsgudstjänsten tar de sörjande avsked av den avlidne. Att kunna se tillbaka på avskedet som en fin och minnesvärd högtid är viktigt.

Kyrkan är huvudman för hela begravningsväsendet och har ansvar för såväl kyrkliga som borgerliga begravningar, att god service upprätthålles, att våra kyrkor är tillgängliga och att gravplats kan anvisas på samtliga kyrkogårdar inom församlingen.

Om den avlidne utträtt ur Svenska kyrkan och anhöriga likväl önskar en begravning enligt Svenska kyrkans ordning, ska de anhöriga informeras om alternativa ceremonier eftersom ett utträde ur kyrkan bör respekteras.

Det ligger inom prästens själavårdsansvar att under särskilda omständigheter göra eventuella undantag från den regeln (KO Kap. 42 § 9). Beslut om begravningsgudstjänst fattas då av kyrkoherden.

Det pastorala handlandet i samband med dödsfall och begravningsgudstjänst är en viktig del av kyrkans själavård. Präst och församling ska visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras behov och förväntningar.

En vissnad ros.

Begravningsombud

Företräder de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

Närbild på en frostig blombukett.

Första hjälpen vid sorg

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.

En kyrkogård.

Kyrkogård

En värdig plats för tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

1117549 (webb)

Praktiska råd

Begravningsceremonier kan utformas på olika sätt utifrån olika seder och traditioner.

1027689 (webb)

Tacksägelse

Den avlidnes namn nämns i förbönen, vi ber för de anhöriga, tänder ljus och låter kyrkklockorna ringa en kort stund.

Här finns mer information om begravning

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?