En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Puzzelbit - Nattvard

För dig utgiven, för dig utgjutet.”

Orden ”Stort är trons mysterium” sammanfattar för mig nattvarden, det går inte helt och fullt att förstå, men för många av oss händer något i delandet av bröd och vin med människor som vi kanske inte annars delar så mycket med.

Bakgrunden till vår nattvard är påskmåltiden, som på Jesu tid och än idag är, en judisk högtid där man minns hur Gud befriade hebreerna (det judiska folket) från Eypten. Han befriade dem från förtryck och slaveri och förde dem sedan till det förlovade landet, till den lilla kustremsa av Medelhavet där staten Israel idag ligger.

Påskmåltiden, alltså nattvardens föregångare, talade om att bli fri från slaveri och förtryck och alla som åt och än idag äter av påskmåltiden gladde sig över att de hade en del i den friheten, från Egypten.

Så när Jesus cirka år 33 åt denna måltid med sina lärjungar, gav han den en ny innebörd.

"Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp."

Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse."
(Matt. 26:26-28.)

De som än idag firar denna måltid påminns om allt  det i orden:

-  För dig utgiven, för dig utgjutet.

Jesus sa åt oss att äta en sådan måltid. Därför har nattvarden haft och har en så stor betydelse för den kristna kyrkan. Precis som påskmåltiden i den judiska traditionen har för det judiska folket.

Nattvarden är den plats där vi får ta del av den förlåtelse, den befrielse Gud vill ge åt alla. Här dras vi in i Guds drama. För i det vardagliga, brödet och vinet påminns vi om att Gud är nära och vill vara nära oss, att Gud i Jesus blev människa och på så sätt delar vår längtan efter sammanhang där vi får upprättelse och befrias.

Nattvarden är alltså en symbol för en gemenskap och frihet för alla dem som vill följa eller längtar efter Jesus och ta emot förlåtelse.

När prästen bryter brödet i nattvardsgudstjänsten säger församlingen: "Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla för del av ett och samma bröd." Trots alla våra olikheter och trots skiftande kulturella uttryck äger vi ett gemensamt arv i att vi är människor.

Brödet som delas är den stora bilden för hur gåvan och ansvaret lever sida vid sida i våra liv. Jag får äta och näras samtidigt som jag bär ansvar för att det delas rättvist. Det räcker åt alla och jag påminns om det när jag hör orden:

- För dig utgiven, för dig utgjutet.

Nattvard = gemenskap, förlåtelse, frihet, tacksamhet

Sen har det funnits och finns också idag, en hel del diskussion om den teologi (lära) som finns runt nattvarden, om hur man uppfattar Guds närvaro i brödet och vinet och vem som kan delta i nattvarden.

De sakerna kan vi gå in på närmare om Du är intresserad.