baby-feet-836867_1920
Foto: Pixabay

Namngivning

Dopet är inte en ceremoni för namngivning.

Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Vid dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan och välkomnas in i församlingen.

Men dopet är inte en ceremoni för namngivning.

En namngivningsceremoni är inte kyrklig/religiös utan handlar mer om att välkomna barnet och presentera namnet med en ceremoni.

Idag måste föräldrarna anmäla sitt barns för- och efternamn, under barnets tre första månader, till Skatteverket som registrerar barnets namn.