Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige
2018-01-01 - 2021-12-31

Ordförande Carl Seved Tigerhielm, cs@tigerhielm.se, 070-566 11 77

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ – dess riksdag om man så vill – som bland annat fastställer församlingens budget. Kyrkofullmäktige sammanträder minst två gånger om året och dess möten är offentliga. 

 

Kyrkorådet
2018-01-01-2021-12-31

Ordförande Maria Hjernerth, maria.hjernerth@telia.com,  073-042 74 15

Kyrkorådet är församlingens styrelse som handhar församlingens ekonomi och förvaltar dess egendomar och som tillsammans med präster och övriga anställda har ansvar för gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet sammanträder 6-7 gånger per år. 

Kyrkorådet 2018-2021

I församlingssidorna i tidningen gilla har vi i de senaste numren presenterat vårt nya kyrkoråd. 

Vi börjar med vår ordförande

Maria Hjernerth

Ålder: 47

Arbete: Jobbar med arbetsmarknadsinsatser i Södertälje kommun.

Bor: Ljunga by, Överselö

Fritidsintressen: Jag tycker om mat, både att laga den och äta den - gärna i kombination med vänner och vin. Jag och maken är hobbybönder, så mycket tid går åt till djur och odling. Jag hoppar oftast på när jag får möjlighet att spela teater eller sjunga, det är kul att utmana sig själv litegrann. Min familj är naturligtvis väldigt viktig, och jag tycker att det är viktigt att bidra till samhällsutvecklingen på olika sätt.

Favoritbibelberättelse: Det kanske är mer ett citat, men när Jesus säger ”Allt vad ni gör för mina minsta, det gör ni också för mig”, det sammanfattar för mig vad det är att vara kristen – man hjälper de som har det sämre än en själv. (För mer info se Matt. 25:40, reds anm.)

Annars tycker jag också om berättelsen när Jesus gör vatten till vin, det är ett fiffigt mirakel, säger Maria med ett skratt (För mer info se Joh. 2:1-11, Bröllopet i Kana, reds anm.)

Christer Svedberg

Ålder: Jag är 62 år på de 63:e .

Arbete: Jag arbetar hos en Teleoperatör som IT-Arkitekt.

Bor: På Brogatan med min hustru Ann-Marie och två snart utflugna vuxna barn.

Fritidsintressen: Jag är en släkt- och fritidsforskare som gärna sitter och letar i många timmar i olika dammiga arkiv, (via Internet eller på plats) efter uppgifter och personer, som passar in i min egen eller i någon annans släktforskning.  Älskar även att läsa och lära nya saker om vår historia. Har hjälpt till med att ta fram uppgifter till den av Hembygdsföreningens utgivna boken, Soldatarvet, vilken dokumenterar soldattorpen i våra socknar. Pågående projekt är att gå igenom de tidigare hemliga svenska underättelse-rapporterna om Baltikum under andra världskriget.

Favoritbibelberättelse i Bibeln: Skapelseberättelsen har sedan jag var liten fascinerat mig.  Som upplyst människa i 2000 talet och med den medvetenhet som vetenskapen har gett oss, förstår jag att detta inte kan ha gått till på det sätt som beskrivs i Bibeln, eller har det gjort det? Men skapelseberättelsen finns inte bara i Bibeln, den finns hos oss varje dag. Ett barn föds, ett frö sätts i marken och blir en blomma. En tanke skapar en process med tankar som ger världen en produkt vi inte kan vara utan. Därför har vi Internet, den smarta mobiltelefonen med mera.

Anne Falk

Ålder: 32 år

Arbete: Utredningssekreterare på Strängnäs stift

Bor: Ytterselö Tuna

Fritidsintressen: Odla, sjunga, läsa

Favoritbibelberättelse i Bibeln och varför jag gillar den: Första Korinthierbrevet 13:1-7 om vägen framför andra, hela grejen med livet liksom - kärleken och hur vi inte kan vara utan den! 

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Björn Lander

Ålder: 74 år

Arbete: Nu är jag pensionär, men är utbildad civilingenjör från KTH med skeppsbyggnad som specialitet. Jag har varit verksam på varv och även arbetat som universitetslärare.

Bor: Bor på Sundbystrandområdet här i Stallarholmens sedan tre och ett halvt år. Jag är uppvuxen i Enköping men har också bott i Uddevalla och i Sälen. Min fru jobbade som musiker i fjällkyrkan och det var då jag kom i kontakt med kyrkan. Den gav gemenskap och tillhörighet. På en skylt i Tandådalens fjällkyrka står det: Låg tröskel och högt i tak. Den känslan var det! Så småningom blev jag kyrkorådsordförande i Lima Transtrands församling.

Fritidsintressen: Allt möjligt inom hundsporten. Jag är aktiv i brukshundklubben. Vi har tre Australian Shepheard. Den yngste tävlar i bruksspår och mellanhunden i rallylydnad. Den äldsta är pensionerad.

Skapandet med händerna och formgivning har annars varit något som hållit i sig genom livet. Allt från modellbygge, möblertillverkning, husbygge m.m.

Nu har jag blivit ordförande i kyrkogårds- och fastighetsutskottet. Det passar mig bra, för jag tycker att det är spännande med kulturarvet och församlingens tre medeltida kyrkor.

Favoritberättelse i Bibeln och varför jag gillar den: Jag har inte valt något ur Bibeln utan vill istället lyfta fram ”Fotspår i sanden”. För mig betyder den trygghet på något sätt.

 

Fotspår i sanden

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.

HERREN svarade: "Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig.

/Författaren okänd

ulla-lena von krusenstierna

Presentation kommer

lena rundberg

 Presentation kommer