Foto: Johannes Söderberg /SVT

Överselö kyrka

är belägen på nordvästra delen av Selaön i Mälaren, och uppfördes i början av 1200-talet,

uppfördes i början av 1200-talet, troligen på den plats där det tidigare funnits en träkyrka. Ett stort antal runstenar minner om att människor under lång tid varit bofasta på ön. Mälaren var en naturlig färdväg och Selaön en god samlings- och viloplats för de människor som drog i österled.
Bland kyrkans dyrbara medeltida inventarier återfinns dopfunten huggen i sten, en ljuskrona i järn, utförd av okänd mästare, samt den berömda Överselömadonnan utförd i ek av en gotländsk träsnidare. Madonnan finns att köpa som glaslykta.
Överselö vackra kyrka är rikt utsmyckad av kalkmålare som under 1400-talet vandrade i Mälardalen och prydde våra kyrkor med olika bibliska motiv. Målningarna i Överselö kyrka är utomordentligt skickligt utförda och föreställer bl.a. i korvalvet, en Treenighetsbild, som visar hur Fadern håller fram den offrade Sonen. Övriga korvalv är prydda med bilder av apostlar, nordiska och internationella helgon samt de fyra evangelisternas symboler.