Foto: Sven G Nilsson

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

Oftast väljer man att ha bårtäcke om man har valt att ha en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. 

Församlingen tillhandahåller bårtäcke om så önskas och bokas i samband med begravningsbokningen. Detta görs vanligtvis av begravningsbyrå.

Bårtäcket i Stallarholmens församling

Det är formgivet av textilkonstnär Britt-Marie Boulogner. Barbro Fredriksson har vävt tyget och Kerstin Gustafsson har tillsammans med övriga sytt ihop väven. Broderierna har utförts av formgivaren.