Våra kyrkogårdar

Begravningsverksamhet

Stallarholmens församling ansvarar för att det finns allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom församlingens förvaltningsområde.
Församlingen har tre begravningsplatser, Toresunds kyrkogård, Ytterselö kyrkogård och Överselö kyrkogård samt minneslundar vid samtliga kyrkogårdar. I kyrkan finns en bok där de som gravsatts i minneslunden finns förtecknade.
Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, 1990:1147, gäller Reglemente för begravningsverksamheten i Stallarholmens församling samt Ordningsföreskrifter för kyrkogårdarna och minneslunden i Stallarholmens församling (pdf-fil)

Församlingen erbjuder gravskötsel