1110551 (webb)
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Kyrkogård

En värdig plats för tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Begravningsverksamhet

Församlingen svarar för drift och underhåll på de tre begravningsplatserna; Toresunds kyrkogård, Ytterselö kyrkogård och Överselö kyrkogård samt dess minneslundar. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister är aktuella.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

Församlingen ansvarar och sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i vårdat skick.

Som innehavare av graven kan man välja att sköta den själv eller att ingå ett gravskötselavtal med församlingen. Läs mer här >>>

 

1117573 (webb)

Begravning

i Stallarholmens församling

1125253 (webb)

Begravningsombud

Företräder de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan

Första hjälpen vid sorg

Konkreta tips som gör det lättare att finnas där för någon som sörjer.

Gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år.

1042200 (webb)

Gravrättsinnehavare

Församlingen är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare.

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är ett värdigt vilorum för de bortgångna och en plats många människor som ger ro och tillfälle för eftertanke.

1140352 (webb)

Gravsten/gravanordning

Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering.

1020234 (webb)

Gravstenssäkring

Alla tunga gravanordningar måste vara monterade på ett säkert sätt

Vi söker gravrättsinnehavare

Församlingen är skyldig att föra register över gravrättsinnehavare.