1027689 (webb)
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Tacksägelse

Den avlidnes namn nämns i förbönen, vi ber för de anhöriga, tänder ljus och låter kyrkklockorna ringa en kort stund.

Tacksägelse innebär att den avlidnes namn och dödsfall nämns i gudstjänstens förbön och att ett ljus tänds som en symbol för vårt hopp om evigt liv. Därefter ringer kyrkklockorna.

Vanligtvis sker tacksägelse för avliden församlingsbo vid en söndagsgudstjänst i nära anslutning till begravningen. Men det kan också ske vid annat tillfälle beroende på hur församlingens gudstjänst äger rum eller i överenskommelse med de anhöriga.

En skriftlig inbjudan med datum och kyrka skickas till närmast anhörig/anhöriga.

Minnesgudstjänst

En gång om året, på allhelgonadagen, inbjuds till en gemensam minnnesgudstjänst för alla församlingsbor som har dött under året. En skriftlig inbjudan skickas till närmast anhörig om tid och plats.