Foto: SAOL

Uppslagsverket

I kyrkans värld används många ord och begrepp som inte är så självklara för alla. Här hittar du förklaringar till ord, begrepp, symboler m.m. som används inom Svenska kyrkan.

Det sammanfattande begreppet för det som händer i gudstjänsten är liturgi (tjänst inför Gud). Liturgin handlar om växelspelet mellan Gud och människa. Människan uttrycker sig inför Gud, men Gud uttrycker sig också inför människan genom bibelns texter, predikan, psalmer, böner och i nattvarden. Gudstjänstens liturgi innehåller en mängd symbolik i ord och handling och många av orden som benämner olika saker kommer från latinet eller grekiskan.

Någon sitter med ett sånghäfte.

Begrepp i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer ord och moment som kan vara svåra att förstå. Här förklaras några av begreppen.

Ett litet träkors och tre ljusstakar med tända ljus står på ett altare. I bakgrunden syns suddigt en församling med uppslagna böcker.

Högtider & Traditioner

Inom kristendomen finns det många högtider. De viktigaste är jul, påsk och pingst.

Kyrkoårets liturgiska färger

Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

En person i vit kåpa lägger sin hand på en högtidsklädd diakons axel,

Liturgiska kläder

Förklaring och beskrivning av de kläder som tjänstgörande präster och diakoner bär under gudstjänst eller till vardags.

Svenska kyrkans ordlista

I kyrkans värld används många ord som inte är så självklara för alla. Här hittar du en ordlista med förklaringar som används inom Svenska kyrkan.

Någon med flera små tatueringar på fingrarna håller handen runt magen på en bebis.

Symboler i ord och handling

Kyrkan är full av symboler. Här förklaras några av de moment och saker som symboliserar något.

Fördjupning av kyrkans begrepp och symboler

"Bibeln" är inte publicerad

Två tonårskillar syns bakifrån när de lutar sig mot ett räcke i skogen.

De tio budorden

Människan är dubbel – vi kan välja både rätt och fel och göra gott och ont. När vi reflekterar över etiska och moraliska frågor kan vi ta stöd av de tio budorden.

En skål med oblat. På kanten av skålen balanserar en bruten oblat.

Fira nattvard

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärjungar till en sista måltid. I nattvarden minns vi Jesus död och uppståndelse.

Närbild på guldfärgade kugghjul i ett urverk.

Årets högtider

Inom kristendomen finns det många högtider. Kristendomens viktigaste högtider är jul, påsk och pingst. De flesta av årets högtider kretsar kring händelser i Jesu liv, men det finns också högtider som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar.

Vitt kors mot tegelbyggnad. Hus och himmel i bakgrunden.

Korset - ett fredens tecken

Debatten har varit livlig om vad korset betyder för oss som kyrka och vad det betyder att bära det. Korset är den viktigaste symbolen för kristen tro och för den kristna kyrkan.

En fullsatt kyrka

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

En man blickar upp mot stjärnhimlen.

Trosbekännelsen

Trosbekännelsen sammanfattar att kristen tro är tron på en treenig Gud: Gud som Fader, Son och Ande.

Någons knäppta händer vilar på ett bord.

Vår Fader

Jesus lärde oss att be den bön som kallas Vår Fader. Många kallar den också för Herrens bön eller Fader vår. Det är en bön som vi kan instämma i tillsammans med alla kristna i hela världen.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.